Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

5. októbra 2015 sa uskutočnilo štvrté tohtoročné stretnutie členov SYNAPSIE (neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorých činnosť je zameraná na rôzne formy pomoci a prácu s rodinami, deťmi a mládežou).

Zasadnutie Synapsie - prešovskej siete partnerov na pomoc rodine, mládeži a detí v ohrození otvorila Mgr. Inge Doležalová (SOCIÁLNY PREŠOV, o.z.), ktorá privítala všetkých členov Synapsie na prvom zasadnutí po letnej odmlke. Osobne privítala pani PhDr. Janu Zakarovskú, poverenú riadením oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov a pani Mgr. Teréziu Bilasovú, poverenú riadením oddelenia starostlivosti o deti, rodinu a bývanie. Zasadnutia Synapsie sa zúčastnilo 20 zástupcov rôznych MVO, ÚPSVaR Prešov a zástupca MsÚ Prešov zapísaných v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

Hlavnou témou stretnutia bolo bilancovanie aktivít organizácií počas letného obdobia

Ďalšie zasadnutie Synapsie bude 12. novembra 2015 o 13:00 h, miesto bude oznámené v pozvánke pred podujatím + na webovej stránke mesta a Sociálneho Prešova.

Zápisnica pdfword

zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:247894
Včera:16
Dnes:2