3. marca 2016 sa uskutočnilo druhé tohtoročné stretnutie členov SYNAPSIE (neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorých činnosť je zameraná na rôzne formy pomoci a prácu s rodinami, deťmi a mládežou).

Druhé tohtoročné zasadnutie SYNAPSIE sa konalo v priestoroch Mestského úradu mesta Prešov. Zasadnutie otvorila Mgr. Ingrid Doležalová, predsedníčka občianskeho združenia SOCIÁLNY PREŠOV.
Na zasadnutí privítala PhDr. Máriu Humeníkovú, vedúcu Odboru sociálnych služieb, pani PhDr. Janu Zakarovskú, vedúcu oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov a pani sekretárku odboru sociálnych služieb Mgr. Evu Hudákovú. Mgr. Ingrid Doležalová privítala členov Synapsie a priblížila program dnešného zasadnutia.

Program druhého zasadnutia:
1. Príhovor - vedúca Odboru sociálnych služieb PhDr. Mária Humeníková
2. Privítanie Mgr. Ingrid Doležalovou
3. 1. Téma: Dotačná schéma mesta Prešov
4. 2. Téma: Problematika sociálneho bývania
5. Diskusia
6. Najbližšie podujatie jednotlivých organizácií
7. Záver

Synapsie sa zúčastnilo 20 zástupcov rôznych MVO, MsÚ Prešov a ÚPSVaR Prešov zapísaných v prezenčnej listine.

Ďalšie zasadnutie Synapsie bude v týždni od 4.4 do 8.4.2016.
Miesto, čas konania ďalšieho zasadnutia bude uverejnené v pozvánke pred podujatím + na webovej stránke Sociálneho Prešova www.socialnypresov.sk.

Tešíme sa na Vás aj na budúcej Synapsii!

pdfZápisnica

Foto: Mgr. Inge Doležalová a Mgr. Lucia Krivdová
zverejnila: -rk-