Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Už od pradávna si ľudia krátili dlhé zimné večery a voľný čas spevom. Piesňou privítali zrodenie nového života, oslavovali sviatky, spev nechýbal ani na rôznych oslavách, ale aj pri rozlúčke...

Piesne zahrievajú aj srdcia členov Denného centra na Popradskej ulici v Prešove, ktorí si veľmi radi zaspievajú spoločne so speváckou skupinou "Dúha". Spevácka skupina funguje pri dennom centre už od roku 1993 pod vtedajším vedením p. Márie Pancurákovej, ktorú v roku 1995 vystriedal Mgr. Tomáš Šimoňák a v roku 2013 sa vedenia ujal RSDr. Igor Kreta, ktorý sa svojím aktívnym prístupom snaží udržať ich členky aktívne a zároveň si spoločne trénujú aj nové piesne.

Medzi najobľúbenejšie pesničky patria:

"Ó Pomocnica, Ty Panna krásna..."
"Slniečko zapadá..."
"Zahrajte, zahrajte, husle javorové"
"Ej dumala moja mac"
"Či Tebe Haničko ďabli maľovali"
"Horila sosna, palala"
"Dunaju, Dunaju"
"Pieseň o vlasti"
"Hora, hora vysoká je zelená"
"Keď som bola malá, maličká" a iné.

Záujem o spev je možné prezentovať aj ich neúnavnou aktivitou pri vystupovaní na rôznych podujatiach, neboja sa vystúpiť ani na verejnosti. Pesničkami potešili Prešovčanov na námestí na rôznych akciách organizovaných mestom (Prešovský "Slovenský Liverpool", vianočné vystúpenia na pešej zóne), vystupovali v PKO v spoločnom projekte s deťmi so základných škôl pod názvom "Starší mladým a naopak" (Cesta nádeje, Vianočné šťastie), potešili srdiečko a uši seniorov v Zariadení pre seniorov Náruč, Veselá, Prešov, zúčastnili sa na súťaži "Prebudená jeseň" a ich spev nechýba na každom podujatí, ktoré si centrum organizuje (výročná členská schôdza, oslavy MDŽ, Deň matiek, Október mesiac úcty k starším, Vianoce, jubileá členov a pod.).

Členkami spevokolu DÚHA v súčasnosti sú:
p. Mária Zakuťanská, Margita Smoleňová, Zuzana Kršňáková, Anna Jacková, Mária Tančínová, Mária Mihalíková, Alžbeta Jakubíková, Mária Zavodová a Zdenka Bulíková.

Želáme všetkým v Novom roku 2015, aby Vám nechýbal úsmev na tvári a láska v srdci. Spevokolu "Dúha" i Vám všetkým, aby ste po celý rok mali dôvod na radosť a chuť si zaspievať.

Autorka: Zdenka Bulíková,
DC Popradská
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:245645
Včera:39
Dnes:27