Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Slovenskí dôchodcovia nebudú mať dôvod na radosť ani budúci rok. Riadne starobné dôchodky sa nezvýšia ani o dve eurá mesačne.  Prečo je valorizácia stále nižšia? Ako si polepšia seniori, invalidní ľudia, vdovy?

Štatistický úrad v piatok doplnil rovnicu na výpočet valorizácie dôchodkov, keď zverejnil poslednú neznámu – údaj o raste miezd v prvej polovici roka. Výsledkom je, že riadne starobné penzie sa v januári zvýšia iba o 1,90 eura mesačne. „Je to smiešne číslo, no asi si nepomôžeme,“ reagoval podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Igor Fabián.

Štatistici už v júli informovali, že ceny za prvý polrok klesli o tri desatiny percenta. A tento ukazovateľ je čoraz dôležitejší ako vývoj miezd. Odkedy sa penzie valorizujú takýmto spôsobom, seniori dostávajú na prilepšenie čoraz menej. Kým predvlani im pridali 8,80 eura, v tomto roku 5,20 eura. Aby si vláda udržala ich podporu, zaviedla minimálny dôchodok a zvýšila vianočný príspevok.

Valorizácia dvoch súbežných penzií
Senior, ktorému patria dva dôchodky, dostáva jednu penziu celú a z druhej polovicu. Rozdiel je aj v ich valorizácii. Napríklad pevná suma, o ktorú sa zvýši krátený vdovský dôchodok, sa určí z priemernej výšky polovičných dávok tohto druhu.

Výpočet pevnej sumy
Od roku 2013 sa penzie jedného druhu zvyšujú o rovnakú sumu. Ceny za prvý polrok 2015 klesli o 0,3 % a priemerná mzda za ten čas vzrástla o 2,3 %. Váha vstupných údajov sa postupne mení v neprospech vývoja platov. V budúcom roku sa použije len 20 % z tejto hodnoty. Na zápornú hodnotu inflácie sa neprihliada. Miera najbližšej valorizácie je 0,46 %.

Suma, o ktorú sa dôchodky v januári zvýšia, tvorí 0,46 % priemernej penzie príslušného druhu k 30. júnu 2015.
Výsledky výpočtu oficiálne potvrdí opatrenie ministerstva práce. V Zbierke zákonov musí vyjsť do 31. októbra.

Čo zostáva nemenné
vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok vymeraný z už valorizovanej penzie, dôchodok manželky (dávka pre manželku bez príjmu alebo penzie spred roka 2004), zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

Zvýšenie celých penzií

 • starobný - 1,90 €
 • predčasný - 1,90 €
 • invalidný nad 70 %, za výsluhu rokov a sociálny - 1,70 €
 • invalidný do 70 % - 1,00 €
 • vdovský a vdovecký - 1,20 €
 • sirotský - 0,60 €

Zvýšenie krátených penzií

 • starobný - 0,60 €
 • predčasný - 0,70 €
 • invalidný nad 70 %, za výsluhu rokov a sociálny  - 0,60 €
 • invalidný do 70 %  - 0,40 €
 • vdovský a vdovecký - 0,60 €
 • sirotský - 0,30 €

Penzia zo Sociálnej poisťovne sa zvyšuje 1. januára. Poisťovňa vykoná všetko potrebné, o nič nežiadate.
V januári dostanete dôchodok spolu s doplatkom za predchádzajúcu časť mesiaca a rozhodnutie poisťovne.
Vedeli ste?
Penzie sa vyplácajú každý párny deň od 2. do 24. dňa mesiaca. Ak termín výplaty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo štátny sviatok, dôchodok sa vyplatí najbližší pracovný deň predtým, alebo potom.

(Zdroj: http://www.cas.sk/clanok/329138/nova-valorizacia-penzistov-rozhodne-nepotesi-kolko-stat-priplati-dochodcom.html)
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:240388
Včera:56
Dnes:13