Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Ide o prvých absolventov počítačových kurzov, ktoré mesto realizuje v rámci projektu Aktívni seniori – atraktívne mesto. Takmer všetci zo 46 účastníkov zakončili štúdium certifikátom.

„Obávala som sa, že o takýto kurz nebude záujem, ale prekvapili ste ma počtom, snahou i aktivitou, “ reagovala Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ v Prešove, na fakt, že počítačový kurz bol obsadený ako prvý z niekoľkých ponúkaných.

„Teším sa, že toľko z vás sa zdokonalilo v práci s počítačom a že to budete vedieť využívať v praxi. Je to základ, ktorý ste dostali, je na vás ako ho budete vedieť zdokonaliť, “ prihovorila sa seniorom aj primátorka Andrea Turčanová.
Podľa Pavla Bicáka, ktorý kurz absolvoval, tento kurz pre všetkých znamená nielen možnosť lepšieho uplatnenia v živote, ale zvýšené sebavedomie. Seniori si však pochvaľovali aj sociálny význam kurzu, lebo sa pri tom vytvorili nové priateľstvá a skupiny so spoločnými záujmami, ktoré sa budú stretávať aj v budúcnosti.

Po odovzdaní certifikátov úspešným absolventom z prvých dvoch skupín dnes začala naberať počítačové zručnosti ďalšie dve dvadsaťpäťčlenné skupiny.


Prešovskí seniori si doposiaľ prehlbovali vedomosti zo záhradkárstva a ovocinárstva, z internetovej komunikácie, učili sa zdravému životnému štýlu a úspech mal aj program Základy finančnej, právnej a sociálnej gramotnosti a komunikácia s úradmi verejnej správy. Svoje schopnosti môžu rozvíjať aj v v kurzoch zdravovedy a osobnostného rozvoja. Do ostatných troch menovaných sa môžu seniori ešte prihlásiť. Každý z kurzov trvá päť týždňov, pričom seniori absolvujú štyridsať vyučovacích hodín.

Celková výška nenávratných finančných prostriedkov z Operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom je v sume 167 439,79 €. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít tohto projektu. Vzdelávanie, ktorého sa môžu zúčastniť ľudia patriaci do skupiny seniori, teda nad päťdesiat rokov, je pre nich bezplatné.

(Zdroj: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=24921#prettyPhoto)
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:247288
Včera:27
Dnes:18