Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Pre seniorov z prešovských denných centier bolo leto bohaté na zážitky získavané pri spoločných akciách.
Prešovským seniorom z denných centier leto doslova dodalo energiu. Pretavili ju do rôznych akcií a spoločných stretnutí.

Spoločne s Mestským úradom v Prešove pripravili napríklad projekt pod názvom „Aktívne leto seniorov v denných centrách“.
Cieľom týchto aktivít bolo nielen stretnutie členov všetkých štyroch centier, ale tiež vzájomne vypĺňanie voľného času a odovzdávanie si bohatých životných skúseností. Spoločné posedenie na Borkúte, spojené s varením gulášu v prírode, športový deň na Cemjate a meranie si síl v petanque v priestoroch Denného centra na Jiráskovej boli organizovanými stretnutiami s účasťou a podporou zástupcov vedenia mesta a zamestnancami odboru sociálnych služieb. Vládla ne nich príjemná atmosféra, doplnená dobrým jedlom a spevom. Seniori sa zo stretnutí rozchádzali s presvedčením, že takýchto spoločných aktivít bude v budúcnosti viac. Už teraz sa tešia, čo ich čaká na stretnutí v Dennom centre Družba v septembri.
Seniori sa spojili aj so žiakmi základných škôl a úspešne už niekoľko rokov spolupracujú v rámci projektu „Starší mladým a naopak“. Spoločne si organizujú športové popoludnia i výlety. Boli už v Bardejovských kúpeľoch, na Borkúte či v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Spolu so žiakmi si zorganizujú tiež vedomostné i športové súťaže.
Mnohí sa zapojili aj do projektu „Aktívni seniori – Atraktívne mesto“, kde rozvíjajú vedomosti v počítačových či osobnostných kurzoch, rozvíjali si tiež schopnosti v záhradkárskej oblasti, čo v narábaní s financiami.

Nezabúdali však ani na charitatívnu oblasť. Svojich členov, ktorí majú nepriaznivý zdravotný stav napríklad navštevujú doma. V denných centrách pôsobí aj niekoľko speváckych skupín. Svojimi vystúpeniami potešili nielen Prešovčanov na rôznych podujatiach. Mesto Prešov reprezentovali napríklad na Prešovských folklórnych slávnostiach, ktoré usporiadala Matica slovenská, tiež na Prebudenej mladosti, organizovanej Šarišským osvetovým strediskom a pod.

(Zdroj:http://presov.sk/portal/?c=12&id=24941)
Autor: Milan Grejták
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:245421
Včera:16
Dnes:25