Čo je Týždeň celoživotného učenia?
Projekt, ktorý sa snaží upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku. Trvá od 21 - 25. september 2015

Ponúkame Vám workshop na vzdelávanie seniorov, ktorý sa uskutoční 23. septembra 2015 o 9:00, č.m. 2.22 VaV academy, Hlavná 50, Prešov. Lektor: Martina Lenhardtová.

Nosnými témami bude dialogické vzdelávanie seniorov, kooperatívna edukácia seniorov a detí z inštitucionálneho prostredia a voľnočasové aktivity. Záujemci/záujemkyne sa môžu hlásiť do 22. deptembra 2015 ., počet ľudí v skupine je obmedzený na 10.

Workshop určený pre lektorov, kultúrno-osvetových pracovníkov, sociálnych pracovníkov a ďalších profesionálov, ktorí sa venujú vzdelávaniu seniorov. Wokshop je zdarma. Prosím zaregistrujte sa na workshop: http://goo.gl/forms/EKFua103iV

(Zdroj: http://www.tcu.sk/)
zverejnila: -rk-