Starší mladým, mladí starším - spoločné medzigeneračné športovanie je úspešný projekt medzi základnými škola v Prešove a Zariadením pre seniorov Náruč, do ktorého sa zapojili aj seniori z denných centier a iných Zariasení pre siorov.

Včera 24. septembra 2015 sa v Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ul. konalo medzigeneračné spoločné športovanie v rámci projektu "Starším mladým, mladí starším", ktorého hlavným organizátorom bolo mesto Prešov a jeho Odbor sociálnych služieb.

Prítomných svojimi krátkymi príhovormi pozdravili riaditeľ ZpS Náruč p. PhDr. Jozef Dobrovič, vedúca sociálneho odboru na MsÚ pani PhDr. Mária Humeníková ako aj predseda Komisie sociálnej a bytovej pán PhDr. Rudolf Dupkala, Phd.

Vytvorené zmiešané družstvá (seniorsko - žiacke) si zmerali sily vo viacerých športových disciplínach ako:

  • hod na basketbalový kôš
  • kuželky
  • kop na bránu
  • šípky

Celé predpoludnie sa nieslo v slnečnej atmosfére v príjemnom prostredí. Po odšportovaní nás čakal fantasticky obed a popri špotovaní sme si pochutnávali na domácich slivkových buchtách a teplom čaji. 

Ďakujeme Zps Náruč a mestu Prešov a jeho Odboru sociálnych služieb za príjemné zorganizovanie akcie.


Autor a foto: Mgr. Inge Doležalová
zverejnila: -rk-