Minulý týždeň, 17. septembra 2015 sme mali možnosť zúčastniť sa slávnostného večera s názvom " SOCIÁLNE SLUŽBY SRDCOM", ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 60. výročia vzniku Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata.

Pozvanie prijalo veľa vzácnych hostí, ako aj bývalí a súčasní zamestnanci, riaditelia a priatelia. Bolo nám veľkou cťou, byť na tomto krásnom dojímavom slávnostnom galaprograme, ktorý pre nás pripravili klienti, zamestnanci zariadenia pre seniorov pod riaditeľskou "taktovkou" PhDr. Slavka Poptrajanovského spolu s ďalšími pozvanými umelcami.

ĎAKUJEME 

Foto: Mgr. Inge Doležalová 
a Mgr. Lucia Krivdová
zverejnila: -rk-