Dňa 1. októbra 2015 bol Medzinárodný deň starších osôb a nemohli sme ho lepšie prežiť ako medzi našimi staršími a to na Dni otvorených dverí ZpS Harmónia,  ktorí sú úžasní svojou energiou a životnými príbehmi.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v ZpS Harmónia - Cemjata pre obyvateľov a ich rodinných príslušníkov začal slávnostnou sv. omšou o 10:00 hod., ktorú odslúžil otec Heske a pokračoval kultúrnom - spoločenským podujatím ľudovým súborom Harmónia a otom nasledoval slávnostný obed.

Zúčastnili sa ho mnohí obyvatelia zariadenia, rodinní príslušníci, zamestnanci pod vedením pána riaditeľa PhDr. Slavka Poptrajanovského, ako aj vzácni hostia - viceprimátor mesta p. Ing. Štefan Kužma, predseda Komisie sociálnej a bytovej p. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. vedúca oddelenia pre zdravotne postihnutých a seniorov p. PhDr. Jana Zakarovská, p. Mgr. Danka Petrufová z organizácie LUDANA a ďalší.

Pestrý hudobný program si pre nás pripravili obyvatelia zariadenia spolu so zamestnancami, atmosféra bola ako vždy príjemná. Popoludní medzi nás zavítal aj redaktor z televízie JoJ Vlado Jurek, ktorý spolu s nami navštívil aj manželov p. Máriu a p. Tomáša, ktorým pred časom aj s ďalšími ľuďmi veľmi pomohol. Návšteve sa veľmi potešili, bolo to krásne stretnutia s milými ľuďmi, ktorý si zaslúžia úctu. Bolo a je nám s nami vždy krásne a dnes aj so slniečkom a to aj v duši.

Ich slogan "SOCIÁLNE SLUŽBY SRDCOM" nie sú len prázdnymi slovami, ale oni služby pre klientov aj celým svojím srdcom poskytujú... veľký obdiv a vďaka za všetko.

ĎAKUJEME celému tímu zamestnancov ZpS Harmónia Cemjata za všetko čo robia

Foto: Mgr. Inge Doležalová
a Mgr. Lucia Krivdová
zverejnila: -rk-