Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Dňa 12. novembra 2015 si medzi sebou zmerali sily obyvatelia jednotlivých Domov v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata. Svoje vedomosti ukázali vo vedomostnej súťaži „ Ukáž, čo vieš?“. Súťaži sa zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev z Domov Prima ,Viktória, Thália, Diana a Nad Jazerom.

Súťaž viedla sociálna pracovníčka z Domu Diana. Výkony jednotlivých družstiev hodnotila porota v zložení: predseda: vedúca úseku odborných a iných činností, členovia: sociálno – administratívny pracovník a ergoterapeutický pracovník z Domu Thália.
Súťažilo sa v štyroch oblastiach :

  • Čo vieš o Prešove ?
  • Spoločenské správanie.
  • Hlavé metropoly sveta.
  • Z každého rožka troška.

Po sčítaní bodov predsedkyňa poroty vyhlásila konečné výsledky a umiestnenia jednotlivých tímov.
1. miesto : družstvo Domu Prima
2. miesto: družstvo Domu Viktória
3. miesto: družstvo Domu Diana
4. miesto: družstvo Domu nad Jazerom
5. miesto: družstvo Domu Thália

Víťazi, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach obdŕžali diplomy a sladké odmeny. Ani družstvá na ostatných dvoch miestach neodišli naprázdno. Odmenou im boli sladké ceny, ktorým sa veľmi potešili.
Na záver je treba vyzdvihnúť vedomosti všetkých zúčastnených, ktoré boli veľmi povzbudivé , a to aj napriek tomu, že väčšina z nich má nejaký handicap , či už fyzický alebo psychický. Veľké poďakovanie patrí našim kuchárkam, ktoré nám pripravili chutné kakaové a makové záviny s čajom, aby nám lepšie pálilo.

Čo nás ale veľmi teší je skutočnosť, že na súťaž bola veľmi pozitívna odozva zo strany obyvateľov, ktorí sa nechali počuť, že by si chceli vyskúšať svoje vedomosti častejšie.
Aj takouto formou sa snažíme s našimi obyvateľmi cvičiť a udržiavať pamäť a zároveň ich všeobecný rozhľad.

(Zdroj: http://www.zpscemjata.sk/www/index.php/item/212-kviz-ukaz-co-vies)
Foto:Archív ZpS Harmónia, Cemjata - Prešov
zverejnila: -rk-

 

Návštevnosť

Spolu:247894
Včera:16
Dnes:2