Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Tohtoročný Fašiang je krátky, no my v dome Thália ZpS Harmónia si zvyky, obyčaje a tradície udržujeme tak ako to robili naši predchodcovia. Naši obyvatelia dňa 2. februára 2016 na Hromnice si takto Fašiangové obdobie pripomenuli typickým pečením „kreplí, šišiek, pampušiek, faniek“ – ingrediencie sú tie isté, len názvy sú rôzne.

Obyvatelia domu Thália, to robili bez receptu no s veľkou dávkou srdca. Bolo to cítiť, keď sme naše fašiangové „ krepľe“ v dome Thália konzumovali.Veľmi nám chutili, o čom svedčili prázdne taniere.

Vôňa prilákala do domu Thália aj zamestnancov z druhých domov, no už nebolo čím ponúknuť.

Poučenie: „Kto zaváha ten „krepľe“ z domu Thália neokoštuje."
Fašiang je znovu o rok, a už teraz sa všetci na neho tešíme, ale krepľe si môžeme urobiť kedykoľvek.

(Zdroj:http://www.zpscemjata.sk/www/index.php/item/231-kto-zavaha-ten-kreple-neokostuje)
Autor: Tím domu Thália
Foto: Archív ZpS Harmónia, Prešov - Cemjata
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:245422
Včera:25
Dnes:1