Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnrj bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove zorganizovala dňa 21.apríla 2016 exkurziu do štátneho Zariadenia pre seniorov (ZpS) Harmónia, Prešov – Cemjata.

Naši študenti aj prostredníctvom tejto návštevy získali množstvo cenných poznatkov z praxe. V rámci exkurzie bola zabezpečená nielen obhliadka objektu ZpS, ale aj osobný kontakt s personálom a samotnými prijímateľmi sociálnej služby.

Sprevádzali ich PhDr. Valéria Stajančová, poverená riadením ZpS a Mgr. Viera Pasterová, PhD., vedúca úseku pre odborné a iné činnosti.

Za možnosť venovať nám svoj drahocenný čas úprimne ďakujeme.

exkurzia v harmonii 2016 001exkurzia v harmonii 2016 002

Zdroj: https://www.facebook.com/Pravosl%C3%A1vna-bohosloveck%C3%A1-fakulta-Pre%C5%A1ovskej-univerzity-v-Pre%C5%A1ove-241604616002746/?fref=photo

zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Návštevnosť

Spolu:245422
Včera:25
Dnes:1