Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
DC Jirásková

Október je označovaný ako „mesiac úcty k starším“. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci, ale počas celého roka. Úcta je prejav komunikácie medzi ľuďmi, pomoc, ak ju potrebuje, úcta by mala byť súčasťou každého života človeka.

Týmito slovami pozdravil v mene primátora mesta Prešov Pavla Hagyariho riaditeľ sekcie služieb občanom Matúš Háber 83 seniorov DC Jiráskova, ktorí prišli do Vukova, aby dňa 15.10.2013 oslávili spoločne tento sviatok.

Vzájomnej úcte sa tešia aj v dennom centre, kde si spoločne v rámci projektu „Starší mladým“ spolu so žiakmi ZŠ Važecká zorganizovali kultúrny program. Vystúpila aj spevácka skupina „Ruža“ a ďalší členovia centra.

Činnosť v tomto dennom centre je rôznorodá a závisí od vekového zloženia a zdravotného stavu členov. Napriek tomu, že všetci sú už niekoľko rokov na dôchodku, sú aktívni lebo nežijú doma sami uzavreto, ale majú svoju spoločnosť. Človek nemôže žiť dlhodobo sám, lebo potrebuje kontakt, komunikáciu a byť s inými, čo v dennom centre je veľmi reálne. V rámci sociálnych potrieb potrebuje byť informovaný o svete, v ktorom žije, vedieť čo sa deje v jeho meste a okolí a potrebuje mať správy o blízkych ľuďoch. Dôležitá je aj potreba patriť k určitej skupine, či je to rodina, priatelia alebo centrum.
Je dôležité mať priateľa alebo priateľov, aby človek vedel, že s ním niekto ráta, pretože toto je zmyslom života. Seniori, ktorí spoločne oslávili svoj sviatok sa tešia možnosti byť spolu a slovo samota nepoužívajú. Svoje sily spojili, aby sa potešili a oslávili dnešok aj dobrým jedlom a pohárom dobrého vína.

Oficiálnu časť stretnutia zakončila slovami vedúca denného centra Anna Lukáčová:

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa v oku, podľa vrások a bielych vlasov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď bol on mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi“.

Autorky: Anna Lukáčová, Jana Zakarovská
zverejnila –rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245645
Včera:39
Dnes:27