Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Zoznam denných centier pre seniorov.

Sabinovská 34, Prešov

svoju činnosť vyvíja od roku 1987, má 154 členov, kapacitu 90
Mgr. Eva KAKAŠČÍKOVÁ, vedúca DC        051 / 77 105 57

Jirásková 1, Prešov

činnosť od roku 1990, má 88 členov, kapacitu 80
p. Anna  LUKÁČOVÁ, vedúca DC        051 / 77 062 41

DRUŽBA, Nám. Kráľ.pokoja 3, Prešov

činnosť od roku 1990, má 153 členov, kapacitu 80
JUDr. Anna HRUSTIČOVÁ, vedúca DC        051 / 77 191 84

Popradská 8, Prešov

činnosť od roku 1991, členov 70, kapacitu 80
p. Zdenka  BULÍKOVÁ, vedúca DC        051 / 77 032 47

slnko

Denné centrá ( DC ) sú otvorené DENNE /okrem víkendu/
od 13,00 hod. do 16,00 hod.

Členom DC sa môže stať občan, ktorý má trvalý pobyt v meste Prešov a má zaplatený členský poplatok. Výška členského poplatku je 4 € na rok a platí sa v DC.

Činnosť v DC je rôznorodá  a je prispôsobená  veku, ,zdravotnému stavu a záujmom členov.
Činnosť je zameraná na tieto oblasti:

  • Sociálno-zdravotnú
   (prednášky, vychádzky do prírody, rekondičné pobyty, návštevy termálnych kúpalísk, zabezpečovanie stravovania...)
  • Kultúrno-spoločenskú
   (krúžková činnosť, výstavky, návšteva divadiel, zájazdy zamerané na spoznávanie kult. pamiatok Slovenska, vystúpenia spev. skupín, družobné kontakty...)
  • Vzdelávaciu
   (účasť na celoživotnom vzdelávaní , charitatívna - návšteva chorých, starých a osamelých seniorov...)

 

Členovia DC si prispievajú na činnosť z členských príspevkov a vlastných finančných prostriedkov. Záujemcovia o členstvo v DC sa kontaktujú v DC u vedúcej DC.

Určite už neváhajte a príďte medzi nás.
Tešíme sa práve na Vás!

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247881
Včera:13
Dnes:5