Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Sociálne služby pre seniorov

Zabezpečenie stravy prostredníctvom jedálne pre občanov, ktorí sú poberateľmi dôchodku sa bude poskytovať počas vianočných sviatkov takto:

Čítať ďalej...

Mestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb zabezpečuje v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytovanie sociálnej služby v jedálni.

Čítať ďalej...

Novela zákona o sociálnych službách od 01.01.2014 definuje opatrovateľskú službu ako domácu opatrovateľskú službu. Cieľom uvedenej služby je zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na pomoc v jeho domácom prirodzenom prostredí. V súlade s VZN mesta Prešov č. 4/2012 sa s účinnosťou od 1. marca 2014 znižuje výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby (do 31.12.2013 opatrovateľská služba). O detailoch a postupoch v rámci tejto problematiky sme diskutovali s Janou Zakarovskou, vedúcou referátu starostlivosti o seniorov s opatrovateľskej služby.

Čítať ďalej...

Dňa 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách), ktorý novým spôsobom upravuje podmienky poskytovania sociálnych služieb.

Čítať ďalej...

1. žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby do zariadenia pre seniorov musí požiadať Mesto Prešov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, a to na základe písomnej žiadosti, ktorú nájdete na:
http://presov.sk/portal/?c=12&id=14768

2. ak bol klient uznaný za odkázaného na sociálnu službu v ZpS (je odkázaný a zaradený minimálne do IV. stupňa odkázanosti), má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu môže na základe písomnej žiadosti požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

zdroj: MsU, SSO, odd. soc. sluzieb

Podkategórie

 • Stravovanie seniorov

  Mestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečuje podpornú sociálnu službu v jedálni fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v meste Prešov, sú poberateľmi dôchodku a majú záujem o túto službu.

  Zvýraznené zariadenia poskyli aj jedálny lístok.

  Strava (obed) sa v uvedených zariadeniach poskytuje v pracovných dňoch:

  1. jedáleň KD Družba
  2. jedáleň KD Sabinovská č. 34
  3. jedáleň SČK, Jarkova 45

  Strava (obed) sa v uvedených zariadeniach poskytuje nepretržite:

  1. jedáleň Zariadenie pre seniorov Veselá
  2. jedáleň Zariadenie pre seniorov Cemjata
  3. jedáleň CSS Vita Vitalis

  Donáška stravy do domácnosti sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne TOP GASTRO s.r.o.

  Územný spolok SČK Prešov., Jarková 45

  od 9.12.2019 do 13.12.2019

  ussck

  Poz: hmotnosť mäsa sú v sur. stave, ALG.,  www.top-gastro.sk
  Doobjednávky denne do 7.45 hod. na tel. č  0517710395,    0917154729,   0917836423
  Alergény
  : 1.Obilniny 2.Kôrovce 3.Vajcia 4.Ryby 5.Podzemnica olejná 6. Sója 7.Mlieko  8.Orechy, mandle 9.Zeler 10.Horčica 11.Sézamové semená 12.Oxid siričitý 13.Vlčí bôb 14.Mäkkyše
  Mr. Mrazená zelenina

  Zariadenie pre seniorov - NÁRUČ, ul. Veselá, Prešov

  od 9.12.2019 do 15.12.2019

  diéta RACIONÁLNA

  DÁTUMDEŇRAŇAJKY-DESIATAOBEDOLOVRANTVEČERA
  09.12. PO 80g pečivo,40g sardinková nátierka,0,30lmlieko 1,3,7 50gchlieb,20grama,0,30lčaj 1,3,4,7 0,33l pol.karfiolová so syrom 1,7 64g rýnska roštenka,200g zemiaková kaša 1,6,7 džús šunka.v.b,flora,syr pl.1ks,2kschlieb/brav. s tekv.a cest.1,3,7
  10.12. UT 2ks lupačky,0,30l granko 1,3,7 50gchlieb,20gmaslo,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.hovädzia s masom a rez.1,3 64g brav.guľáš segedínsky,160g knedle kysnuté 1,3,7 mandarinka 350g palacinky s džemom,0,30l káva caro 1,3,7
  11.12. ST 80g žemle,80g saláma suchá,0,30lčaj 50gchlieb,20gflora,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.hrachová s úden.kolenom 1,7 100g čevabčiči,200g zemiaky varené,100g srbský šalát 1,6,7 minerálna voda 63g kotlíkový guľáš s hal.100g chlieb 1,3,6
  12.12. STV 80g pečivo,40g tvarohová pom.so šunkou,0,30l čaj 1,3,7 50gchlieb,20grama,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.tekvicová so zem.1,6,7 71g hovädzí závitok plnený vajíč.160g ryža,100g jablkový kompót 1,3,7,12 banán 300g zeleninové rizoto,0,30l čaj čierny 9
  13.12. PIA 80g žemle,50g syr kocka,0,30lmlieko 1,3,7 50gchlieb,20gflora,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.drožďová s cestovinou 1,3,7 150g kelový karbonátok,200g zemiaky,100g cvikla 1,6,7 jogurt zvolenský 7 300g tvarohový nákyp.0,30l čaj čierny 1,3,7
  14.12. SO 80g pečivo,80g jemná saláma,0,30lčaj 50gchlieb,20grama,0,30l čaj 0,33l pol.kalerábová so zemiakmi 1,6,7 64g bravčové mäso na paprike,200g cestovina,ovocie 1,3,7 jablko 250g rezance s vajcom,0,30l čaj 1,3,7
  15.12. NE 120g bábovka,1ks džem mini,0,30lkáva 50gchlieb,20gmaslo,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.hov.vývar so zem.hal.1,3,12 pečené kuracie stehno,200g zem.kaša,100g miešaný kompot 1,6,7,12 keks 63g bravčový stroganov,200g slovenská ryža 1,3,7

  Alergény: 1  OBILNINY, 2  KÔROVCE, 3  VAJCIA, 4  RYBY, 5  ARAŠIDY, 6  SÓJOVÉ  ZRNÁ, 7  MLIEKO, 8  ORECHY, 9  ZELER, 10  HORČICA, 11  SÉZAMOVÉ  SEMENÁ, 12 KYSLIČNÍK SÍRIČITÝ

   diéta DIABETICKÁ

  DÁTUMDEŇRAŇAJKY-DESIATAOBEDOLOVRANTVEČERA
  09.12. PO 45g pečivo,40g sardinková nátierka,0,30lmlieko 1,3,7 50gchlieb,20grama,0,30lčaj 1,3,4,7 0,33l pol.karfiolová so syrom 1,7 64g rýnska roštenka,150g zemiaková kaša 1,6,7 minerálna voda šunka.v.b,flora,syr pl.1ks,2kschlieb/brav. s tekv.a cest.1,3,7
  10.12. UT 45g sójový rožok,48g pašteka,papr.0,30l čaj 1,3,7 50g chlieb,20gmaslo,0,30mlieko 1,3,7 0,33l pol.hovädzia s masom a rez.1,3 64g brav.guľáš segedínsky,80g knedle kysnuté 1,3,7 mandarinka 360g krupicová kaša DIA,0,30l čaj dia 1,7
  11.12. ST 45g žemľa,80g saláma suchá,0,30lčaj 50gchlieb,20gflora,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.hrachová s úden.kolenom 1,7 100g čevabčiči,150g zemiaky varené,100g srbský šalát 1,6,7 minerálna voda 63g kotlíkový guľáš s hal.100g chlieb tmavý 1,3,6
  12.12. STV 45g pečivo,40g tvarohová pom.so šunkou,0,30l čaj 1,3,7 50gchlieb,20grama,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.tekvicová so zem.1,6,7 71g hovädzí závitok plnený vajíč.150g ryža,100g jablkový kompót DIA 1,3,7,12 ovocie 280g rizoto z kuracieho mäsa,100g cvikla dia 1
  13.12. PIA 45g žemľa,50g syr kocka, džem dia,0,30lmlieko 1,3,7 50gchlieb,20gflora,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.drožďová s cestovinou 1,3,7 150g kelový karbonátok,150g zemiaky,100g cvikla DIA 1,6,7 jogurt biely 7 270g zemiakové placky s mäsom,0,30l čaj dia 1,6,7
  14.12. SO 45g pečivo,80g jemná saláma,0,30lčaj 50gchlieb,20grama,0,30l čaj 0,33l pol.kalerábová so zemiakmi 1,6,7 64g bravčové mäso na paprike,150g cestovina,ovocie 1,3,7 jablko 250g rezance s vajcom,0,30l čaj dia 1,3,7
  15.12. NE 50gchlieb,50g šunka,chrén,0,30l čaj 50g chlieb,20g maslo,0,30l čaj dia 1,3,7 0,33l pol.hov.vývar so zem.hal.1,3,12 pečené kuracie stehno,150g zem.kaša,100g DIA kompot 1,6,7,12 keks dia 63g bravčový stroganov,150g slovenská ryža 1,3,7

  Alergény: 1  OBILNINY, 2  KÔROVCE, 3  VAJCIA, 4  RYBY, 5  ARAŠIDY, 6  SÓJOVÉ  ZRNÁ, 7  MLIEKO, 8  ORECHY, 9  ZELER, 10  HORČICA, 11  SÉZAMOVÉ  SEMENÁ, 12 KYSLIČNÍK SÍRIČITÝ 

  diéta ŠETRIACA

  DÁTUMDEŇRAŇAJKY-DESIATAOBEDOLOVRANTVEČERA
  09.12. PO 80g pečivo,40g vajíčková nátierka,0,30lmlieko 1,3,7 50gchlieb,20grama,0,30lčaj 1,3,4,7 0,33l pol.karfiolová so syrom 1,7 64g diétna rýnska roštenka,200g zemiaková kaša 1,6,7 džús šunka.v.b,flora,syr pl.1ks,2kschlieb/brav. s tekv.a cest.1,3,7
  10.12. UT 2ks lupačky,0,30l granko 1,3,7 50gchlieb,20gmaslo,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.hovädzia s masom a rez.1,3 63g bravčové na smotane,200g cestovina 1,3,7 mandarinka 280g rizoto z kuracieho mäsa,100g kompot 1,12
  11.12. ST 80g žemle,80g saláma šunková,0,30lčaj 50gchlieb,20gflora,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.mrkvová so závarkou 1,7 100g dusené čevabčiči,200g zemiaky varené,100g zeler. šalát s jablk. 1,6,7 minerálna voda 63g diétny kotlíkový guľáš s hal.100g chlieb 1,3,6
  12.12. STV 80g pečivo,40g tvarohová pom.so šunkou,0,30l čaj 1,3,7 50gchlieb,20grama,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.tekvicová so zem.1,6,7 71g hovädzí závitok plnený vajíč.160g ryža,100g jablkový kompót 1,3,7,12 banán 300g zeleninové rizoto,0,30l čaj čierny 9
  13.12. PIA 80g žemle,50g syr kocka,0,30lmlieko 1,3,7 50gchlieb,20gflora,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.drožďová s cestovinou 1,3,7 250b varená brokolica,200g zemiaky,100g mrkv.šalát s brosk.1,6,7,12 jogurt zvolenský 7 300g tvarohový nákyp.0,30l čaj čierny 1,3,7
  14.12. SO 80g pečivo,80g jemná saláma,0,30lčaj 50gchlieb,20grama,0,30l čaj 0,33l pol.kalerábová so zemiakmi 1,6,7 64g bravčové mäso diétne na paprike,200g cestovina,ovocie 1,3,7 jablko 300g pirohy so zemiakmi,1ks acd mlieko 1,3,6,7,12
  15.12. NE 120g bábovka,1ks džem mini,0,30lkáva 50gchlieb,20gmaslo,0,30l čaj 1,3,7 0,33l pol.hov.vývar so zem.hal.1,3,12 pečené kuracie stehno,200g zem.kaša,100g miešaný kompot 1,6,7,12 keks 63g bravčový stroganov,200g slovenská ryža 1,3,7

  Alergény: 1  OBILNINY, 2  KÔROVCE, 3  VAJCIA, 4  RYBY, 5  ARAŠIDY, 6  SÓJOVÉ  ZRNÁ, 7  MLIEKO, 8  ORECHY, 9  ZELER, 10  HORČICA, 11  SÉZAMOVÉ  SEMENÁ, 12 KYSLIČNÍK SÍRIČITÝ 

   

  Zariadenie pre seniorov - HARMÓNIA, Prešov - Cemjata

  od 2.12.2019 do 8.12.2019

  RACIONÁLNA strava

  DEŇRAŇAJKYDESIATAOBEDOLOVRANTVEČERA
  Po 2.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Syr mäkký 2 ks (Obsahuje: 7), Čaj 0,3l Pečivo 1 ks (Obsahuje: 1, 3), Káva biela 0,3l (Obsahuje: 7) Tekvicová polievka 0,33l (Obsahuje: 1, 7, 13), Rizoto bratislavske 460g (Obsahuje: 1, 7), Kyslá uhorka 50g Puding 1 ks Fliačky maďarské 300g (Obsahuje: 1, 7), Čaj 0,3l
  Ut 3.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Pasteka 48 gr. 1ks (Obsahuje: 6), Čaj 0,3l Pečivo 1 ks (Obsahuje: 1, 3), Mini maslo 10 g, Zelenina 30g Polievka sedliacka s rezancami 0,33l (Obsahuje: 1, 3, 7), Zap. kuracie prsia 100g (Obsahuje: 1, 6, 7), 1/2 Zemiaky 125g, 1/2 Ryža 80g (Obsahuje: 7) Rožok so syrom a slaninou Krupicová kaša 350g (Obsahuje: 1, 7), Ovocie, Čaj 0,3l
  St 4.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Nátierka škvarková 50g (Obsahuje: 3), Čaj 0,3l Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Mini maslo 10 g Polievka slepačia 0,33l (Obsahuje: 1), Sviečková na smotane 64g (Obsahuje: 1, 7), Knedľa 160g (Obsahuje: 1, 3, 7) Keks 1 ks (Obsahuje: 1, 3, 7) Syrová omeleta so zeleninou 170g (Obsahuje: 3, 7), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Čaj 0,3l
  Št 5.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Maslo 20g (Obsahuje: 7), Čaj 0,3l Skoricovnik, Mlieko 0,3l (Obsahuje: 7) Polievka zemiakova s kôprom (Obsahuje: 1, 7), Koložvárska kapusta 320g (Obsahuje: 1, 6, 7), Chlieb 100g (Obsahuje: 1) Ovocie 1ks Prívarok šošovicový 300g (Obsahuje: 1, 7), Ch.párka 1 ks (Obsahuje: 6), Zemiaky varené 250 g, Čaj 0,3l
  Pi 6.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Nátierka brokolicová 50g (Obsahuje: 7), Čaj 0,3l Grah.pečivo 1ks (Obsahuje: 1, 3), Mini maslo 10 g, Káva Melta 0,3l Polievka karfiolová s mrveničkou 0,33l (Obsahuje: 1, 3, 7), Nákyp ryžový s ovocnou šťavou 300g (Obsahuje: 3, 7) Ovocie Zapekaná cestovina so zeleninou 380g (Obsahuje: 1, 3, 7), Čaj 0,3l
  So 7.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Šunka 50g, Čaj 0,3l Pečivo 1 ks (Obsahuje: 1, 3), Mlieko 0,3l (Obsahuje: 7) Polievka zeleninová so zemiakom (Obsahuje: 1), Boloňské cestoviny 300g (Obsahuje: 1, 7) Výživa 1ks Zaprávaná zelenina 200g (Obsahuje: 7), Zemiaky varené 250 g, Čaj 0,3l
  Ne 8.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Čaj 0,3l Sladký rožok, Džem 20g, Kakao 0,3l (Obsahuje: 7) Polievka z kostí s pečeň.haluškami 0,33l (Obsahuje: 1, 3), Brav. rebierko s horčicou 64g (Obsahuje: 1), 1/2 Zemiaky 125g, 1/2 Ryža 80g (Obsahuje: 7), Šalát miešaný 150g Zákusok 1ks Chlieb 150g (Obsahuje: 1), Huspenina 200g, Cibuľka 30g, Čaj 0,3l

  DIABETICKÁ strava

  DEŇRAŇAJKYDESIATAOBEDOLOVRANTVEČERADRUHÁ VEČERA
  Po 2.12. Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Syr mäkký 2 ks (Obsahuje: 7), Čaj dia 0,3l Grah.pečivo 1ks (Obsahuje: 1, 3), Káva biela dia 0,3l (Obsahuje: 7) Tekvicová polievka 0,33l (Obsahuje: 1, 7, 13), Rizoto bratislavske dia [22192] (Obsahuje: 1, 7), Kyslá uhorka dia 50g Jogurt 1 ks (Obsahuje: 7), Džem dia 20g Fliačky maďarské 300g (Obsahuje: 1, 7), Čaj dia 0,3l Obložená žemľa dia 1 ks (Obsahuje: 1, 3, 6)
  Ut 3.12. Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Pasteka 48 gr. 1ks (Obsahuje: 6), Čaj dia 0,3l Grah.pečivo 1ks (Obsahuje: 1, 3), Mini maslo 10 g, Zelenina 30g Polievka sedliacka s rezancami 0,33l (Obsahuje: 1, 3, 7), Zap.kuracie prsia 120g (Obsahuje: 1, 6, 7), 1/2 Zemiaky 125g, 1/2 Ryža 80g dia (Obsahuje: 7) Rožok so syrom a slaninou Krupicová kaša dia 350g (Obsahuje: 1, 7), Ovocie, Čaj dia 0,3l Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Zelenina 30g
  St 4.12. Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Nátierka škvarková 50g (Obsahuje: 3), Čaj dia 0,3l Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Mini maslo 10 g Polievka slepačia 0,33l (Obsahuje: 1), Sviečková na smotane dia 84g (Obsahuje: 1, 7), Knedľa dia 120g (Obsahuje: 1, 3, 7) Keks dia 1 ks (Obsahuje: 1, 3, 7) Syrová omeleta so zeleninou 170g (Obsahuje: 3, 7), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Čaj dia 0,3l Obložená žemľa dia 1 ks (Obsahuje: 1, 3, 6)
  Št 5.12. Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Maslo 20g (Obsahuje: 7), Čaj dia 0,3l Skoricovnik dia, Mlieko 0,3l (Obsahuje: 7) Polievka zemiakova s kôprom (Obsahuje: 1, 7), Koložvárska kapusta dia 320g (Obsahuje: 1, 6, 7), Chlieb 100g (Obsahuje: 1) Ovocie 1ks Prívarok šošovicový 300g (Obsahuje: 1, 7), Ch.párka 1 ks (Obsahuje: 6), Zemiaky varené 200g, Čaj dia 0,3l Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7)
  Pi 6.12. Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Nátierka brokolicová 50g (Obsahuje: 7), Čaj dia 0,3l Grah.pečivo 1ks (Obsahuje: 1, 3), Mini maslo 10 g, Káva Melta dia 0,3l Polievka karfiolová s mrveničkou 0,33l (Obsahuje: 1, 3, 7), Nákyp ryžový s ov.šťavou dia 300g (Obsahuje: 3, 7) Ovocie Zapekaná cestovina so zeleninou 380g (Obsahuje: 1, 3, 7), Čaj dia 0,3l Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Biely jogurt 1ks (Obsahuje: 7)
  So 7.12. Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Šunka 50g, Čaj dia 0,3l Grah.pečivo 1ks (Obsahuje: 1, 3), Mlieko 0,3l (Obsahuje: 7) Polievka zeleninová so zemiakom (Obsahuje: 1), Boloňské cestoviny 300g (Obsahuje: 1, 7) Vyziva dia 1ks Zaprávaná zelenina 200g (Obsahuje: 7), Zemiaky varené 200g, Čaj dia 0,3l Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Mini maslo 10 g, Syr porciovaný 2 ks (Obsahuje: 7)
  Ne 8.12. Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Čaj dia 0,3l Grah.pečivo 1ks (Obsahuje: 1, 3), Džem dia 20g, Kakao dia 0,3l (Obsahuje: 7) Polievka z kostí s pečeň.haluškami 0,33l (Obsahuje: 1, 3), Brav. rebierko s horcicou dia 84g (Obsahuje: 1), 1/2 Zemiaky 125g, 1/2 Ryža 80g dia (Obsahuje: 7), Šalát miešaný 150g Zákusok dia 1ks (Obsahuje: 1, 3, 7) Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Huspenina 200g, Cibuľka 30g, Čaj dia 0,3l Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7)

  ŠETRIACA strava

  DEŇRAŇAJKYDESIATAOBEDOLOVRANTVEČERA
  Po 2.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Syr mäkký 2 ks (Obsahuje: 7), Čaj 0,3l Pečivo 1 ks (Obsahuje: 1, 3), Káva biela 0,3l (Obsahuje: 7) Tekvicová polievka 0,33l (Obsahuje: 1, 7, 13), Rizoto bratislavske 460g (Obsahuje: 1, 7), Zelenina 50 g Puding 1 ks Fliačky maďarské 300g (Obsahuje: 1, 7), Čaj 0,3l
  Ut 3.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Pasteka 48 gr. 1ks (Obsahuje: 6), Čaj 0,3l Pečivo 1 ks (Obsahuje: 1, 3), Mini maslo 10 g, Zelenina 30g Polievka sedliacka s rezancami 0,33l (Obsahuje: 1, 3, 7), Zap. kuracie prsia 100g (Obsahuje: 1, 6, 7), 1/2 Zemiaky 125g, 1/2 Ryža 80g (Obsahuje: 7) Rožok so syrom a slaninou Krupicová kaša 350g (Obsahuje: 1, 7), Ovocie, Čaj 0,3l
  St 4.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Nátierka škvarková 50g (Obsahuje: 3), Čaj 0,3l Chlieb 50g (Obsahuje: 1), Mini maslo 10 g Polievka slepačia 0,33l (Obsahuje: 1), Sviečková na smotane 64g (Obsahuje: 1, 7), Knedla karlovarsk 160 g (Obsahuje: 1, 3, 7) Keks setriaci 1ks (Obsahuje: 1, 3, 7) Syrová omeleta so zeleninou 170g (Obsahuje: 3, 7), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Čaj 0,3l
  Št 5.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Maslo 20g (Obsahuje: 7), Čaj 0,3l Skoricovnik, Mlieko 0,3l (Obsahuje: 7) Polievka zemiakova s kôprom (Obsahuje: 1, 7), Koložvárska kapusta 320g (Obsahuje: 1, 6, 7), Chlieb 100g (Obsahuje: 1) Ovocie 1ks Prívarok kalerábkový 300g (Obsahuje: 1), Ch.párka 1 ks (Obsahuje: 6), Zemiaky varené 250 g, Čaj 0,3l
  Pi 6.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Nátierka brokolicová 50g (Obsahuje: 7), Čaj 0,3l Pečivo 1 ks (Obsahuje: 1, 3), Mini maslo 10 g, Káva Melta 0,3l Polievka karfiolová s mrveničkou 0,33l (Obsahuje: 1, 3, 7), Nákyp ryžový s ovocnou šťavou 300g (Obsahuje: 3, 7) Ovocie 1ks Zapekaná cestovina so zeleninou 380g (Obsahuje: 1, 3, 7), Čaj 0,3l
  So 7.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Šunka 50g, Čaj 0,3l Pečivo 1 ks (Obsahuje: 1, 3), Mlieko 0,3l (Obsahuje: 7) Polievka zeleninová so zemiakom (Obsahuje: 1), Boloňské cestoviny 300g (Obsahuje: 1, 7) Výživa 1ks Zaprávaná zelenina 200g (Obsahuje: 7), Zemiaky varené 250 g, Čaj 0,3l
  Ne 8.12. Chlieb 100g (Obsahuje: 1), Mini maslo 20g (Obsahuje: 7), Čaj 0,3l Sladký rožok, Džem 20g, Kakao 0,3l (Obsahuje: 7) Polievka z kostí s pečeň.haluškami 0,33l (Obsahuje: 1, 3), Brav. rebierko s horčicou 64g (Obsahuje: 1), 1/2 Zemiaky 125g, 1/2 Ryža 80g (Obsahuje: 7), Šalát miešaný 150g Zákusok 1ks Chlieb 150g (Obsahuje: 1), Huspenina 200g, Čaj 0,3l

  CSS Vita Vitalis, Volgogradská 5, Prešov

  od 9.12.2019 do 15.12.2019

  RACIONÁLNA strava

  DátumDeňRaňajkyDesiataObedOlovrantVečera
  9.12.2019 Pondelok Nát.oškvarková chlieb 1,7,12 čaj so sir a citr., Keks 1,3,7,8 Pol.šajtlavá 1 Cestovina so syrovou omáčkou 1,7 Ovocie Bravč.na rasci 1 zemiaky čaj so sir a citr.,
  10.12.2019 Utorok Česká buchta,maslo chlieb 1,3,7,12 granko 7,8 Ovocie Pol.hráškový krém 1,7 Kuracie mäso na šampiň.1 ryža,šalát Sabináčik7 Kukuričná kaša s maslom 1,7,8 čaj so sir a citr.,
  11.12.2019 Streda Varene vajce 3 maslo,chlieb 1,7,12 čaj so sir a citr., Džús Pol.hubová s mrvancami 1,3 Hov.sviečková 1,3,7,9 knedle 1,3,7 Ovocie Zapekané zemiaky so syrom 1,3,7 uhorka kysla,čaj
  12.12.2019 Štvrtok Nát.salámovo-syrová žemľa,chl.1,7,12 čaj so sir a citr., Ovocie Pol.drobková 1,3,9 Zabíjačka,kapusta dusená, zemiaky Detská výživa Brokolicový vejár2x maslo,chl.1,7,12 čaj so sir a citr.,
  13.12.2019 Piatok Syr tehla,maslo 7 chlieb 1,7,12 mlieko 7 Zemiakové pečivo 1,3,7 Pol.fazuľová s údeninou,chl.1,9 Ryžový nákyp s ovocím 1,3,7 čaj so sir a citr., Ovocie Hov.mäso znojemské tarhoňa 1 čaj so sir a citr.,
  14.12.2019 Sobota Jogurt 7 2x rožok 1 čaj so sir a citr., Ovocie Pol.kalerábová 1 Bravč.na smotane 1,7,9 cestovina 1 Keks1,8 Tofu na zelenine 6,9 ryža čaj so sir a citr.,
  15.12.2019 Nedeľa Paštéka,zeleninové obloženie,chl.1,7,12 čaj so sir a citr., Čokoláda 1,7,8 Pol.zelenin.s krupic.haluškami1,3,9 Študentský rezeň 1,3,7 zemiaková kaša 7,uhorka kyslá Ovocie Syr črievko 7 chlieb 1,7,12 čaj so sir a citr.,

  Šetriaca strava

  DátumDeňRaňajkyDesiataObedOlovrantVečera
  9.12.2019 Pondelok Nát.tvarohová 7 chlieb 1,7,12 čaj so sir a citr., Keks 1,3,7,8 Pol.mäsovo-krémová 1,3,7,9 Cestovina so syrovou omáčkou 1,7 Ovocie Bravč.na rasci 1 zemiaky čaj so sir a citr.,
  10.12.2019 Utorok Česká buchta,maslo chlieb 1,3,7,12 granko 7,8 Ovocie Pol.hráškový krém 1,7 Kuracie mäso na šampiň.1 ryža,šalát Sabináčik7 Kukuričná kaša s maslom 1,7,8 čaj so sir a citr.,
  11.12.2019 Streda Varene vajce 3 maslo,chlieb 1,7,12 čaj so sir a citr., Džús Pol.hubová s mrvancami 1,3 Hov.sviečková 1,3,7,9 cestovina 1 Ovocie Zapekané zemiaky so syrom 1,3,7 šalát,čaj
  12.12.2019 Štvrtok Nát.salámovo-syrová žemľa,chl.1,7,12 čaj so sir a citr., Ovocie Pol.drobková 1,3,9 Bravčové po záhradnícky 1,9 zemiaky Detská výživa Brokolicový vejár2x maslo,chl.1,7,12 čaj so sir a citr.,
  13.12.2019 Piatok Syr tehla,maslo 7 chlieb 1,7,12 mlieko 7 Zemiakové pečivo 1,3,7 Pol.fazuľková s mäsom,chl.1,9 Ryžový nákyp s ovocím 1,3,7 čaj so sir a citr., Ovocie Hov.mäso znojemské tarhoňa 1 čaj so sir a citr.,
  14.12.2019 Sobota Jogurt 7 2x rožok 1 čaj so sir a citr., Ovocie Pol.kalerábová 1 Bravč.na smotane 1,7,9 cestovina 1 Keks1,8 Tofu na zelenine 6,9 ryža čaj so sir a citr.,
  15.12.2019 Nedeľa Hydin.paštéka,zelen. obloženie,chl.1,7,12 čaj so sir a citr., Čokoláda 1,7,8 Pol.zelenin.s krupic.haluškami1,3,9 Kurací závitok 1,zemiaková kaša 7,zelenin.obloženie Ovocie Syr črievko 7 chlieb 1,7,12 čaj so sir a citr.,

  informácie poskytli horeuvedené zariadenia

Návštevnosť

Spolu:238535
Včera:32
Dnes:4