Zabezpečenie stravy prostredníctvom jedálne pre občanov, ktorí sú poberateľmi dôchodku sa bude poskytovať počas vianočných sviatkov takto:

Územný spolok SČK Prešov, Jarková 45, Prešov
23. decembra 2015 - nevarí sa
24. decembra 2015 - nevarí sa
25. decembra 2015 - nevarí sa
31. decembra 2015 - nevarí sa
1. januára 2016 - nevarí sa

TOP GASTRO, s.r.o., Prešov
28. decembra 2015 - 31. decembra 2015 bude technologická odstávka – nevarí sa
2. januára 2016 - 8. januára 2016 bude technologická odstávka – nevarí sa
Začiatok prevádzky: 11. januára 2016
Objednávať stravu na 11. januára 2016 je možné 23. decembra 2015 resp. 11. januára 2016 do 7.45 hod.

zverejnila: -rk-