Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Seniori

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !

Policajný zbor neustále zaznamenáva podvody, krádeže a inú trestnú činnosť páchanú na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend (tzv. špecifická kriminalita na senioroch).

Čítať ďalej...

Pod týmto názvom počas štyroch festivalových dní v Michalovciach dôchodcovia športovali a prezentovali aj svoje umelecké nadanie.

Čítať ďalej...

Najstaršou Prešovčankou je aktuálne Anna Dolhyová. K stodruhým narodeninám jej dnes blahoželal viceprimátor Štefan Kužma.

Čítať ďalej...

Seniorom zo zariadenia pre seniorov Náruč na Veselej ulici sa rozšírili možnosti aktívnej relaxácie. Tamojší fitpark má vďaka získanej dotácii dva nové cvičebné stroje.

Čítať ďalej...

ZSS Slnečný dom, n.o. Humenné pozýva všetkých z blízkeho aj ďalekého okolia na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý bude spojený s 1. Ročníkom Slnečného jarmoku.
Radi Vás privítamev Humennom dňa 27. júla 2016 od 13;00 do 18;00 hod.

Čítať ďalej...

Dňa 10.06.2016 sa v ZpS Náruč, Veselá 1, Prešov, konal seniorský turnaj v minigolfe. Súťažili trojčlenné družstvá na piatich minigolfových dráhach:

Čítať ďalej...

Denné centrum na Sabinovskej ulici výrazne rozšírilo svoje služby. Okrem seniorov už v ňom majú podmienky na stretávanie sa i najmenšie deti a tiež ich rodičia.

Čítať ďalej...

Tretí ročník obľúbeného seniorského Olympijského päťboja sa uskutočnil dnes v športovej hale Fakulty športu Prešovskej univerzity.

Čítať ďalej...

V rámci priateľských vzťahov dňa 7.4.2016 sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastnili na odvetnom štvorboji v ZpS Náruč Prešov.

Čítať ďalej...

Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnrj bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove zorganizovala dňa 21.apríla 2016 exkurziu do štátneho Zariadenia pre seniorov (ZpS) Harmónia, Prešov – Cemjata.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:247079
Včera:21
Dnes:6