Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Seniori

Záujem o vzdelávacie aktivity je medzi seniormi veľký. Radnica preto požiadala o predĺženie projektu Aktívni seniori – atraktívne mesto.
Už viac ako rok sa prešovskí seniori zapájajú do vzdelávacích programov, ktoré mesto realizuje v rámci projektu Aktívni seniori – atraktívne mesto. Ten mal podľa predpokladov vyvrcholiť do konca apríla tohto roku. „Zo siedmich naplánovaných aktivít sme už uskutočnili štyri, tri ďalšie vzdelávacie moduly sú v schvaľovacom procese verejného obstarávania. Keďže o kurzy je veľký záujem a proces verejného obstarávania nie je ukončený, požiadali sme Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predlženie termínu ukončenia projektu do konca júla 2015,“ informovala projektová manažérka prešovského mestského úradu Anna Zákutná.

Čítať ďalej...

V mesiaci marec oslavujeme, MDŽ, 1.jarným dňom a pripomíname si, že je mesiacom kníh. Po zimných dňoch, zubaté jarné slniečko prebúdza k zvýšenej aktivite aj klientov domu Thália v ZpS Harmónia, Prešov - Cemjata.

Čítať ďalej...

Rozpočet mesta na rok 2015 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume 59 268 260 eur. Z neho poputujú čiastky aj na zariadenia pre seniorov. Aká suma sa dostane na vylepšenie a skvalitnenie služieb poskytované pre najstarších?

Čítať ďalej...

Do klubu storočných Prešovčanov dnes vstúpila pani Anna Ňachajová. K úctyhodnému veku jej zablahoželala aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
"Ste pre nás inšpiráciou. Verím, že ešte budete tancovať," zaželala jej primátorka, ktorú prekvapilo zdravie i bezprostrednosť oslávenkyne. Tá totiž všetkých gratulantov prekvapila tým, že im zarecitovala dve básne zo zbierky Kytice od Karla Jaromíra Erbena.

Čítať ďalej...

O tom, že v Dome Thália v ZpS Harmónia, na Cemjate vládne dobrá nálada sa už presvedčili mnohí. Nejeden z rodinných príslušníkov sa nám za to poďakoval a odporučil naše zariadenie príbuzným a známym. Takto sa k nám dostala aj pani Marienka, ktorá v týchto dňoch oslávila u nás svoje narodeniny.

Čítať ďalej...

... je prvým dňom pôstu pred prichádzajúcou pashou. Sypanie popola na hlavu hriešnikov je známe už od 8. storočia. Popolcová streda z pohľadu kresťanstva je symbolom nástupu na cestu pokánia, ktorá trvá 40 dní t.j. do Kvetnej nedele.

Čítať ďalej...

Smútočný sprievod, basa a plačky, ktoré basu oplakávajú. Takto nejako to vyzeralo aj v ZpS Harmónia, v Dome nad jazerom na poslednom fašiangovom posední.
Vraví sa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť a platilo to aj pre našich obyvateľov, ktorých pochovávanie basy nerozplakalo ale naopak rozveselilo.

Čítať ďalej...

V období od druhej polovice januára až do októbra 2015 prebieha vzdelávací cyklus pre zamestnancov Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata. Ústrednou témou vzdelávacieho programu je „Aktivizácia seniorov v zariadení sociálnych služieb a nefarmakologická terapia demencie.“

Čítať ďalej...

Pracovníci kancelárie Senior ombudsman v rámci projektu s rovnomenným názvom navštevujú Denné centrá (bývalé Kluby dôchodcov) na území Prešovského samosprávneho kraja s cieľom posilniť prevenciu a zabezpečiť lepšiu vymožiteľnosť práv dôchodcov. Do polovice februára v denných centrách pre seniorov a v organizáciách Jednoty dôchodcov na Slovensku uskutočnili v Prešovskom kraji konzultácie s takmer 600 seniormi.

Čítať ďalej...

Mestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb zabezpečuje v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytovanie sociálnej služby v jedálni.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:240386
Včera:56
Dnes:11