Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Seniori

Denný stacionár Prešov je organizačnou zložkou ADCH Košice. Cieľom Denného stacionára je poskytnúť sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Denný stacionár poskytuje svoje služby občanom, ktorí sú aspoň čiastočne mobilní a nemajú diagnostikované závažné psychiatrické ochorenia.

Čítať ďalej...

Vo štvrtok 14. apríla sa v prešovskom dennom stacionári (na Okružnej ulici 36) Arcidiecéznej charity Košice otvorili dvere pre všetkých návštevníkov.

Čítať ďalej...

Srdečne pozývame VŠETKÝCH SENIOROV vo štvrok 14. apríla 2016 na Deň otvorených dverí v Dennom stacionári Prešov na Okružnej ulici 36 (pri Židovskej synagóge).

Čítať ďalej...

Viete aké aktivity robia prešovskí seniori? Príďte medzi nich počas Dňa otvorených dverí.

Čítať ďalej...

Dňa 10.03.2016 sa v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata športovalo s veľkým nadšením a s nezameniteľným športovým elánom.

Čítať ďalej...

Napriek tomu, že pani Zima tento rok skôr odpočívala, ako pracovala, blížiacu sa jar je cítiť všade navôkol a jej príchod vítame s nadšením.

Čítať ďalej...

Prinášame vám príbehy troch žien, ktoré spoznali, čo to znamená starať sa o dve rodiny naraz. Svoju i cudziu. Zaslúžený plod zodpovednej prípravy na život Slovenky v (pred)dôchodkovom veku. Tak by sa dala nazvať Oľgina kariéra opatrovateľky v Rakúsku.

Čítať ďalej...

Týmito slovami sa začali oslavy MDŽ v ZpS Harmónia Prešov – Cemjata.
8. marca v dopoludňajších hodinách, folklórny súbor Harmónia vystúpila so svojím programom pre všetky prijímateľky, kolegyne. Prešli sme všetky domy, kde sú ženy ubytované.

Čítať ďalej...

Sobota 5.3.2016 bola volebným dňom pre všetkých občanov SR. Do volieb sa zapojili aj naši prijímatelia sociálnych služieb z domu Thália.

Čítať ďalej...

V priestoroch MsÚ sa otvorí výstavka ručných prác, ktorú pripravili členky krúžku šikovných rúk, ktorý pôsobí v Dennom centre Sabinovská.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:237171
Včera:55
Dnes:41