Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Seniori

Dňa 12. novembra 2015 si medzi sebou zmerali sily obyvatelia jednotlivých Domov v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata. Svoje vedomosti ukázali vo vedomostnej súťaži „ Ukáž, čo vieš?“. Súťaži sa zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev z Domov Prima ,Viktória, Thália, Diana a Nad Jazerom.

Čítať ďalej...

Čo ďalej, keď to už v domácej starostlivosti o blízkych nejde?
Kladiete si otázky ako môžete vybrať dobré zariadenie pre seniorov – nový domov pre svojich rodičov/starých rodičov?

Čítať ďalej...

Zákon o sociálnych službách (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá a podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú odkázaní na pomoc.

Obce a samosprávne kraje sú zodpovedné za to, aby ich obyvatelia dostali sociálne služby, ktoré potrebujú. Štát síce neposkytuje sociálne služby, ale finančne prispieva na niektoré sociálne služby priamo poskytovateľovi takejto služby. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú rôzne sociálne dávky a poskytujú služby pre nezamestnaných občanov. Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky, nemocenské dávky, dávky pre nezamestnaných. Sociálne služby nefinancuje.

Čítať ďalej...

V Zariadení pre seniorov Harmónia dňa 13. novembra 2015 všade navôkol zaznievala bulharčina, pretože práve tento deň sa niesol v znamení prezentácie Bulharska - jeho kultúry, pamiatok i tradícii a jeho kuchyne.

Čítať ďalej...

Už sa neviete dočkať vianočného príspevku? Je možné, že v budúcom roku sa táto dávka úplne zmení.
Minister práce chce z nej mať 13. dôchodok. Čo ešte by to mohlo pre vás znamenať? Aké rozdiely sú medzi penziou a sociálnou dávkou?

Čítať ďalej...

Dňa 26. októbra 2015 v popoludňajších hodinách navštívili seniori z domu Viktória a Bona Via Materskú školu na Čapajevovej ulici č.17 v Prešove, kde bola organizovaná akcia „Jablko na 100 spôsobov“.

Čítať ďalej...

Ani sme sa nenazdali a „červené nosy“ sme privítali opäť na Cemjate. Dňa 24. októbra 2015 k nám zavítali naši starí známi zdravotní klauni z občianskeho združenia Clowndoctors (Červené nosy), ktorí už roky navštevujú nemocnice, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov a iné sociálne inštitúcie.

Čítať ďalej...

Slovami neopísateľne krásny zážitok. Asi takto nejako by sme mohli začať opis návštevy dobrovoľníkov na pôde Zariadenia pre seniorov Harmónia, ktorí k nám zavítali na celý deň 21.10.2015.

Čítať ďalej...

Neostalo iba pri sľuboch....

V dome Thália, v ZpS Harmónia, neostalo iba pri sľuboch, ale naše obyvateľky si pospomínali na ďalšie recepty, ktoré sa im za pomoci personálu podarilo aj vytvoriť.

Čítať ďalej...

Život každého človeka je pretkaný množstvom zážitkov a stretnutí, z ktorých sa niektoré vryjú do pamäti natoľko, že spomienka na ne ostáva navždy živá.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:247079
Včera:21
Dnes:6