Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Sociálne vylúčení občania

Prešov ako prvá slovenská samospráva oficiálne zverejňuje mapu zariadení s hazardom.

Čítať ďalej...

Skončila úplne na dne, napriek tomu nemusela podstúpiť návrat do života cez zariadenie uzavreté pred vonkajšim svetom. Prešovská neziskovka pomáha drogovo závislým inak. „Resocializačné zariadenie je posledné riešenie,“ tvrdí jeho šéfka.

Čítať ďalej...

Nezatvárať oči, neignorovať, ale poukázať na problém a predstaviť jeho riešenie bolo alfou a omegou akcie uplynulých dní. Aktuálnou, kontroverznou i potrebnou bola totiž téma, ktorú si organizátorky podujatia Drogy - Mládež - Dnes zvolili za svoju pri odbornej konferencii venovanej jednej z najvážnejších tém dnešnej modernej spoločnosti, drogovej závislosti u mladých.

Čítať ďalej...

Alkohol, tvrdé drogy, život na hrane ... Toto bol do istého času životný štýl troch chlapov o ktorých vám chcem napísať pár slov. Takýchto ľudí spoločnosť odsudzuje a aj pri snahe o nápravu im málokto dôveruje. Maroš, Matúš a Miňo na sebe ale tvrdo makajú, nie sú sami v Resocializačnom stredisku Domov nádeje v Prešove je takýchto chlapcov viac.

Čítať ďalej...

Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok a závislosti (ďalej len klient).

Čítať ďalej...

Nové komunikačné technológie sa podľa odborníkov (psychiatrov, psychológov, poradcov) stávajú jednou z hrozieb dnešnej spoločnosti. Takéto a iné technológie totiž navádzajú človeka, aby sa odtrhol od skutočnosti, a žil iba vo vlastnom virtuálnom svete.

Čítať ďalej...

Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na prednášku Mgr. Barbory Meššovej (Liga za ľudské práva) spojenú s diskusiou na tému Sociálnoprávna ochrana (migranti a azylanti), ktorá sa uskutoční 25. februára 2016 (štvrtok) od 13:15 hod. do 15:55 hod. v miestnosti číslo 159.

Čítať ďalej...

Drogovou závislosťou rozumieme užívanie látok prírodného alebo syntetického pôvodu, ktoré spája vysoké riziko vzniku závislosti. Drogová závislosť je považovaná za chorobu, radíme ju medzi chronické ochorenia centrálnej nervovej sústavy. Je teda možné ju diagnostikovať, liečiť .

Čítať ďalej...

Gamblerstvo môže zasiahnuť každého bez ohľadu na vek, pohlavie či spoločenské postavenie. Rozďeľujeme ho na stávkovanie a hazardné hry (automaty, poker, atď...).

Čítať ďalej...

Ľudia po výkone trestu odňatia slobody patria medzi zraniteľnú sociálnu skupinou v našej spoločnosti. Veľmi často sú prvé stretnutia po výstupe z výkonu trestu spájané s pocitmi zlyhania v súvislosti s recidívou užívania, cítia sklamanie zo spoločnosti, v ktorej sa cítia odstrčení, nedôveru z oficiálnych inštitúcií, ktoré nemajú kapacitu efektívne a včas intervenovať.

Čítať ďalej...

Strana 1 z 4

Návštevnosť

Spolu:247893
Včera:16
Dnes:1