Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Aktuality

Prešov ako prvá slovenská samospráva oficiálne zverejňuje mapu zariadení s hazardom.

Čítať ďalej...

Skončila úplne na dne, napriek tomu nemusela podstúpiť návrat do života cez zariadenie uzavreté pred vonkajšim svetom. Prešovská neziskovka pomáha drogovo závislým inak. „Resocializačné zariadenie je posledné riešenie,“ tvrdí jeho šéfka.

Čítať ďalej...

Nezatvárať oči, neignorovať, ale poukázať na problém a predstaviť jeho riešenie bolo alfou a omegou akcie uplynulých dní. Aktuálnou, kontroverznou i potrebnou bola totiž téma, ktorú si organizátorky podujatia Drogy - Mládež - Dnes zvolili za svoju pri odbornej konferencii venovanej jednej z najvážnejších tém dnešnej modernej spoločnosti, drogovej závislosti u mladých.

Čítať ďalej...

Alkohol, tvrdé drogy, život na hrane ... Toto bol do istého času životný štýl troch chlapov o ktorých vám chcem napísať pár slov. Takýchto ľudí spoločnosť odsudzuje a aj pri snahe o nápravu im málokto dôveruje. Maroš, Matúš a Miňo na sebe ale tvrdo makajú, nie sú sami v Resocializačnom stredisku Domov nádeje v Prešove je takýchto chlapcov viac.

Čítať ďalej...

Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok a závislosti (ďalej len klient).

Čítať ďalej...

Nové komunikačné technológie sa podľa odborníkov (psychiatrov, psychológov, poradcov) stávajú jednou z hrozieb dnešnej spoločnosti. Takéto a iné technológie totiž navádzajú človeka, aby sa odtrhol od skutočnosti, a žil iba vo vlastnom virtuálnom svete.

Čítať ďalej...

Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na prednášku Mgr. Barbory Meššovej (Liga za ľudské práva) spojenú s diskusiou na tému Sociálnoprávna ochrana (migranti a azylanti), ktorá sa uskutoční 25. februára 2016 (štvrtok) od 13:15 hod. do 15:55 hod. v miestnosti číslo 159.

Čítať ďalej...

Publikácia vznikla na základe spolupráce Centra pre výskum etnicity a kultúry a Slovenskej debatnej asociácie v rámci projektu Rozumne o migrácii, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čítať ďalej...

Pomáha ľuďom, ktorí prepadli alkoholu a iným závislostiam. Upozorňuje, že čoraz viac žien na Slovensku prepadá alkoholizmu.

Čítať ďalej...

Na Slovensku je to tak. Ak si nedáte s dakým pohárik, bude sa na vás pozerať podozrievavo. Pitie patrí k našej kultúre. A pijú nielen muži, ale aj ženy.

Čítať ďalej...

Strana 1 z 4

Návštevnosť

Spolu:247289
Včera:27
Dnes:19