Radi by sme vás všetkých informovali o spoločnej aktivite Trojlístka, dobrovoľníkov a Prešovského dobrovoľníckeho centra. Prijali sme možnosť ponúknutú PDC a zapojili sa do akcie Triáda - aktívna činnosť otvorená dobrovoľníkom.

Za Trojlístok sme zorganizovali Deň otvorených dverí v sobotu, 13. septembra 2014 a spojili sme ho s workshopom s názvom Asertivita v živote a zdravý životný štýl.

V prvej časti workshopu certifikovaný fitness tréner prezentoval najnovšie poznatky, informácie z oblasti starostlivosti o telesné zdravie. Dôležité je mať na pamäti kto sme a čo chceme my sami, nie čo je predpis v externe vytvorenej štatistickej tabuľke, mať dostatočný prísun všetkých nevyhnutných živín pre telo v primeranej forme a množstve podľa nášho denného energetického výdaja. Na záver sme o tom všetkom spoločne diskutovali.

Druhou časťou workshopu bola zaujímavá prednáška o asertivite v živote ľudí všeobecne, ale predovšetkým o jej význame pre tých, ktorí chcú byť spokojnými abstinentmi. Táto časť bola spojená aj s možnosťou otestovať si mieru vlastnej asertivity písomným testom. Asertivitu nám prednášajúca absolventka psychológie prezentovala nie len v rodine teoretickej, ale aj praktickej. Otázky k tejto téme vyvstali už aj počas prednášky a naozaj sme otvorili zaujímavé súvislosti medzi správaním nás ľudí a problémami v našich životoch. V závere sme interaktívnou hravou formou vyskúšali akí sme asertívni, pasívni alebo agresívni.

Krátko zhrniem: účastníci odchádzali so spokojným úsmevom na tvári a podľa ich slov aj s poznaním nových súvislostí v starých témach.

Naši partneri, spolupracovníci a účastníci aktivít:

  • Prešovské dobrovoľnícke centrum
  • Krajská rozvojová agentúra
  • Sociálny Prešov

Autorka: Mgr. Zuzana Poláková
Foto: Milan Adzima

Priamy účastník sobotňajšej akcie Mgr. Andrej Mészáros neváhal a so svojimi pocitmi z obyčajno-neobyčajnej upršanej soboty sa podelil aj s vami.

Upozornenie: článok je presiaknutý zvýšeným množstvom publicistického štýlu.

Dňa 13.9 som sa snažil predísť tomu, aby získal označenie – obyčajná upršaná sobota v Prešove. Preto sme sa vybrali spolu s kamarátom Matúšom (rovnako psychológom) na návštevu do Trojlístka, kde sa chystal deň otvorených dverí. V dnešnom programe bola zaradená prednáška športového trénera týkajúca sa voľno časových aktivít a správneho stravovania, no taktiež dôležitý výcvik asertivity, ktorá je základom úspešnej komunikácie ľudí, snažiacich sa o odstránenie závislosti.

Organizácia Trojlístok nesie síce titul nezisková, ako sa však ukázalo – toto označenie má výhradne ekonomický charakter. Narážam na fakt, že po troch hodinách strávených v jednej miestnosti, sa všetkým zúčastneným podarilo vyprodukovať jednoznačne pozitívny, spoločenský zisk. Inými slovami, znásobili sme svoj ľudský kapitál, resp. vklad do diskusie o trefné poznámky a individuálne skúsenosti. Možno, že sa práve pýtate „Ako?“ a to je zmyslel článku, ktorý pre Vás píšem.

Existuje desať základných pravidiel asertívneho správania, ktoré by sme mali dodržiavať, predovšetkým vo vypätých situáciách a konfliktoch, kedy sa snažíme presadiť svoje potreby, tak aby sme nepotláčali práva toho druhého. Jedným z nich je pravidlo „NEVIEM.“ Áno, každý z nás má právo povedať neviem, pokiaľ nepozná odpoveď. Pán Miroslav však múdro poznamenal, a neskôr sa aj ostatní pridali k názoru, že ich táto odpoveď dokáže veľmi spoľahlivo „nasrať“. Rovnako tak aj ďalšie právo „robiť nelogické rozhodnutia“, môže v našom komunikačnom partnerovi vzbudiť nespokojnosť.

Dobrým príkladom je kúpa auta podľa farby... Moja reakcia na daný postreh bola nasledovná: Desať pravidiel asertivity nie je zaručeným spôsobom, ako si zjednodušiť komunikáciu. Ich účinok by som prirovnal skôr k pôsobeniu antibiotík. Majú na naše telo negatívny vplyv, no v konečnom dôsledku nás zbavia problému. Navyše, asertivita je vždy lepšia voľba ako agresívne, alebo naopak celkom pasívne jednanie! Ďalším našim základným právom je možnosť povedať NIE. Opäť budem citovať výrok našej účastníčky, tento krát pani Júlie, ktorá povedala, že „môžeme odmietnuť niekoho, kto nám jednoducho nevonia...“. Rád by som uviedol do pozornosti informáciu, ktorá má zrejme najväčšie uplatnenie v spoločenských vzťahoch. Je dôležité vyberať si partnera podľa toho, či sa vám páči jeho prirodzená telesná vôňa. Pokiaľ áno, vaše zmysly Vám tým signalizujú, že daná osoba má odlišný imunitný systém ako vy sami a zjednodušene povedané, jedná sa o vhodného človeka na splodenie potomstva. Navyše vo vzťahoch, v ktorých si partneri navzájom voňajú je nižší počet rozchodov a nevery. Preto nezabúdajme, že aj keď je to niekedy náročné – v živote máme vždy možnosť voľby. Je dôležité vyjadriť svoj názor, hovoriť o svojich pocitoch, argumentovať a diskutovať.

Pani Júlia poukázala tiež na fakt, že nácvik asertívnej komunikácie by mal byť súčasťou nie len rodinnej výchovy, ale aj vzdelávania na školách. Ako dôkaz si stačí predstaviť jednoduchú situáciu: Koľkí z nás majú reálny problém odmietnuť pozvanie na pohárik, hoci sami nemajú chuť na alkohol? Povedzme, že sa jedná o širší spoločenský problém, ktorý sa nedá vyriešiť behom jedného dňa, ale presa len je tu jedna možnosť, s ktorou môžeme začať okamžite – začať od seba samého. Tento návrh nenechal dlho čakať na odpoveď, pretože po otázke: „Čo si o tom myslíte?“ sa jedna zúčastnená pani pohotovo chopila odpovede a povedala „Neviem!“. 

V záverečnej časti programu sme mali možnosť oceniť praktické využitie asertívnej komunikácie. V aktivite, ktorú pre nás pripravila koordinátorka Kristínka, sme si vyskúšali, aké by to asi bolo stáť na potápajúcej sa lodi, ktorá sa v každom ďalšom kole zmenšovala. Každý z nás musel čeliť situácii, v ktorej jeho vlastná záchrana znamenala obmedzenie práva na život druhého človeka – na loď sme sa jednoducho všetci nezmestili.

PS: Na to, aby človek našiel štvorlístok, musí mať z pekla šťastie. Ak však hľadáte pomoc pri závislosti, príjemný kolektív, otvorené diskusie a dobre mienené rady z úst odborníkov – stačí zájsť na Konštantínovu č. 3, kde Vás radi privítame. Trojlístky sú tu pre každého, odtrhni si ten svoj. 

Mgr. Andrej Mészáros
zverejnila: -rk-