Po minuloročnej skúsenosti, kedy sa Prešovská Gréckokatolícka charita Prešov prvýkrát reprezentovala na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, tentoraz prijala novú športovú výzvu. Predstavila sa na bežeckej súťaži v Prešove, organizovanej spoločnosťou Tesco – Beh pre život. 7. ročník tohto charitatívno-športového podujatia pre bežcov aj nebežcov znamenal 1. ročník pre prešovskú charitu.

Spoločné charitné stretnutie sa začalo nedeľnou svätou liturgiou o 13:15 v centre charity na Hlavnej ul. Poďakovalo sa Bohu za darovaný život. Liturgia bola na záver spojená aj s blahoprianím jedného narodeninového a jedného meninového oslávenca.

Reprezentačný dres si oblieklo 36 bežcov pozostávajúcich zo zamestnancov, dobrovoľníkov, športovcov, sympatizantov, detí, katolíckych kňazov a najmä klientov charity. Tí tvorili nadpolovičnú väčšinu tímu. Spoločne sa vytvoril zaregistrovaný tím GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA PREŠOV.
Akcia sa konala za finančnej podpory sponzorov. Aj vďaka tomu sa v Prešove na Hlavnej ulici, 14. júna 2015 o 15:00 hod. mohol postaviť charitný tím na štart. Charita bola opäť v pohybe.

Súťažná atmosféra bola jedinečná, zabehnúť do cieľa si trúfol každý jeden z nich a aj tí, ktorí nebehali už veľmi dlho. Aj napriek tomu, že klienti majú často nedostatok, zabehali určenú trasu. Vďaka poskytnutému štartovnému tak zabehli pre krajšie prázdniny pre deti z detských domovov. Toto podujatie poslúžilo nielen na načerpanie nových síl, ale aj na utužovanie vzťahov na charite, ktoré sa tu dennodenne vytvárajú. Radosť z medaily, ktorú dostali účastníci, im bude pripomínať tento veľký deň. Deň, kde radosť a jedinečné športové zážitky znamenali prekonanie samého seba.

Najstaršia reprezentantka charity bežala vo veku 66 rokov. Najmladší reprezentant Lacko bežal ako 6-ročný. Pri behu a reprezentovaní nechýbal ani duchovný správca charity o. Vasil Kormaník a správca Prešovskej gréckokatolíckej farnosti Sekčov o. Rastislav Baka. Aj oni bežali v presvedčení za dobrú vec. Klienti ukázali, že ich život má stále zmysel. Beh poslúžil aspoň z časti na nadobudnutie novej motivácie prekonávať prekážky života. Chcú bežať životom ďalej.

Aj táto skúsenosť je istotne ďalšou motiváciou pri organizovaní a zúčastňovaní sa takýchto podujatí. Veríme, že sa takáto akcia pre tých čo bežia životom zopakuje aj budúci rok.

Autor: Stanislav Bujda
Foto: Roman Pavlík
zverejnila: -rk-