Gréckokatolícka charita

Gréckokatolícka charita aj tento rok kvôli nízkym teplotám rozšírila svoje služby pre ľudí na ulici. Pobytové služby Pod Táborom 33 poskytujú maximum svojej kapacity a tiež Nízkoprahové denné centrum sa mení na dočasné nočné ubytovanie.

Prichýlime každého kto je v núdzi, a nie je pod vplyvom omamných drog a alkoholu a jeho zdravotný stav nie je ohrozujúci. Prosíme verejnosť, aby osoby na ulici, v núdzi a pod. v Prešove odporúčali do Pobytových služieb GKCH Prešov, Pod Táborom 33, 08 001 Prešov.

zdroj: gkcharita-po.sk