Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok a závislosti (ďalej len klient).

Zámerom neziskovej organizácie Trojlístok je prostredníctvom komplexného prístupu ambulantných a terénnych foriem sociálnych služieb pomáhať týmto klientom, ich rodinám alebo blízkym partnerom s využitím individuálneho sociálneho poradenstva, skupinových programov, terapií a ďalších aktivít so zameraním na sociálnu prevenciu pred rozvojom, prehlbovaním a opakovaním sociálno-patologického správania z dôvodu rôznych foriem závislostí.

Medzi hlavné ciele neziskovej organizácie Trojlístok, ktoré ma zadefinované aj vo svojich registrovaných sociálnych službách, špecializované sociálne poradenstvo a terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, patrí:

 • realizácia edukačných programov zameraných na sociálnu prevenciu vybraných foriem závislostí,
 • predchádzanie prehlbovania sociálnej patológie v rodinách so závislým členom,
 • realizácia sociálnych programov na podporu plnenia funkcií rodiny so závislým členom,
 • vytváranie sociálne chráneného priestoru pre nízkoprahové aktivity tejto cieľovej skupiny.

Pre klientov organizácia ponúka:

 • Edukačné stretnutia- edukačné stretnutia sú venované poznatkom v rámci problematiky závislosti od psychoaktívnych látok a škodlivých návykových činností - vhodné pre osoby bez liečby, čakajúce na liečbu, po liečbe v rámci aktualizácie poznatkov.
  Edukačné stretnutia sa konajú: každú stredu o 9. hodine (prípadne podľa dohody)

 

 • Skupinové stretnutia a socioterapia - na báze zážitkových stretnutí, so zameraním na reflexiu vzťahov a problémov v rámci závislostí a spoluzávislosti
  Skupinové stretnutia sa konajú: každý nepárny utorok o 16. hodine – kde sa stretávajú mladí ľudia a venujú sa témam závislosti, najmä závislosti od psychoaktívnych látok )
 • každú stredu o 16. hodine – sú stretnutia venované téme závislosti od alkoholu 
 • každý štvrtok o 16. hodine – sa stretnutia zaoberajú témami závislosti od návykových škodlivých činností 

 • Individuálne stretnutia - na základe dohody
 • Služby denného centra, voľnočasové aktivity a terénne akcie - na základe dohody

Pre rodinných príslušníkov a blízkych známych závislých osôb (spoluzávislých klientov) organizácia ponúka:

 • Edukačné stretnutia - edukačné stretnutia sú venované všetkým poznatkom v rámci problematiky závislosti a spoluzávislosti - na základe dohody 
 • Skupinové stretnutia - skupinové stretnutia spoluzávislých sa konajú každý párny utorok o 16. hodine 
 • Individuálne stretnutie - na základe dohody

Pre osoby hľadajúce rôzne odpovede na svoje otázky týkajúce sa závislosti organizácia ponúka:

 • Internetovú poradňu
 • Poradenstvo, konzultácie, odborné podujatia... - na základe dohody (na prvú konzultáciu je vhodnejšie objednať sa telefonicky alebo mailom)

Prevádzkové hodiny:
Po-Št 9:00 - 16:00
Pia 9:00 - 12:00


Adresa: Konštantínova 3, 080 01 Prešov
Telefón: 051/7754479, 0948 078 997
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zdroj: http://www.trojlistokno.sk/
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247894
Včera:16
Dnes:2