Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Nezatvárať oči, neignorovať, ale poukázať na problém a predstaviť jeho riešenie bolo alfou a omegou akcie uplynulých dní. Aktuálnou, kontroverznou i potrebnou bola totiž téma, ktorú si organizátorky podujatia Drogy - Mládež - Dnes zvolili za svoju pri odbornej konferencii venovanej jednej z najvážnejších tém dnešnej modernej spoločnosti, drogovej závislosti u mladých.

Záštitu nad odborným podujatím prevzala primátorka Prešova Andrea Turčanová, ktorá ho zároveň aj otvárala.

Závislosť v rôznych podobách sa dnes týka možno človeka, pre nás neznámeho, zajtra to však môže byť náš mladý sused, ktorý chcel jednoducho len zapadnúť do kolektívu v novej škole, či naša mladšia sestra, brat, syn či dcéra, ktorí sa nevedomky, no pre druhú stranu cielene, ocitnú v blúdnom, začarovanom a temnom kruhu, z ktorého bez pomoci niet návratu. Nebezpečenstvo drogovej závislosti u mladých je totiž viac ako akútnou problematikou, ktorá číha na slovenských sídliskách, pod oknami panelákov, či v laviciach základných a stredných škôl.

S mladými závislými v Prešove už niekoľko rokov pracuje akreditované poradenské zariadenie Trojlístok, n.o., ktorého predstaviteľky sa rozhodli podujatím reagovať na reálny, aktuálny stav drogových závislosti mládeže a mladých dospelých v regióne. "Našim cieľom je vzbudiť a vyvolať verejnú diskusiu o tejto problematike, aby sa oficiálne pripustilo, že takýto problém máme," povedala Denisa Šoltésová z n.o. Trojlístok. Zároveň zdôraznila, že dôsledky u mladých ľudí môžu byť tragické, keďže čoraz častejšie sa u mládeže už nerieši len alkohol, ale, starou terminológiou označované, tvrdé drogy, ktorých užívaním môžu príbehy mladých závislých končiť bezvedomím či kómou, trvalým poškodením životne dôležitých orgánov alebo vyhasnutím mladého života v dôsledku predávkovania.

"Týmto problémom musíme predchádzať a primárnou prevenciou je edukovať, hovoriť o tom, nezatajovať," zdôraznil Vladimír Stanislav z liečebného ústavu Predná hora, n.o. "Ak by sa s klientmi, ktorým sa v našom zariadení venujeme, teda drogovo závislými dospelými pracovalo v adolescencii, dnes by neboli závislými," zdôraznil vo svojej prednáške auditóriu zloženého z výchovných poradcov a poradkýň, učiteľov a učiteliek, špecialistov zo sociálnej oblasti i školstva, zástupcov mestskej i štátnej polície a pod., dr. Stanislav. Kristína Poláková, psychlogička z Trojlístka zas poukázala na prípady, s ktorými sa zariadenie stretáva. " Dnes máme 236 klientov, z toho je 39 mladej vekovej kategórie, preto nezatvárajme oči, poďme radšej diskutovať," povedala.

O dôsledkoch závislosti u mladých v podobe kriminálnych až trestných činov z pohľadu represívnej zložky a zákona, rozprával Štefan Džama z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a o špecifických preventívnych programoch v sídliskovom prostredí hovoril Peter Kulifaj z OZ Mládež ulice Bratislava.

Zložením pozvaných hostí a osôb, ktoré sa odborné podujatie rozhodli v daný deň podporiť, bolo cieľom organizátoriek z Trojlístka prezentovať dôležitosť bio-psycho-sociálnehonazerania na zdravý a kvalitný život, najmä detí a mladých ľudí. Súčasťou bol aj sprievodný program, kde sa s odborníkmi z oblasti zdravého životného štýlu diskutovalo na témy zdravej výživy a športu i o tom, aké dôležité je venovať sa tejto oblasti v rámci prevencie pri vzniku rôznych patológií a rozvoji závislostí.

Týmto podujatím sa začal plniť jeden z jeho cieľov, a to diskutovať o tejto téme v našej spoločnosti a prezentovať možnosti profesionálneho a koordinovaného prístupu k prevencii a riešenia súčasného stavu. Na jeho organizácii sa podieľal Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Medzi hlavné ciele neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá v Prešove pôsobí od roku 2012, patrí najmä realizácia edukačných programov zameraných na sociálnu prevenciu vybraných foriem závislostí, predchádzanie prehlbovania sociálnej patológie v rodinách so závislým členom, realizácia sociálnych programov na podporu plnenia funkcií rodiny so závislým členom i vytváranie priestoru pre poskytovanie odbornej pomoci a starostlivosti i psychosopsychosociálnej podpory pre spomínanú cieľovú skupinu. Klienti môžu o pomoc požiadať osobne, priamo v priestoroch Trojlístka, organizácia však špeciálne poradenstvo ponúka aj prostredníctvom telefonickej linky i online poradne.

Trojlístok, n.o.
Akreditovaný subjekt špecializovaného
sociálneho poradenstva
Konštantínová 3, 080 01 Prešov
0948 078 997
051/7754479
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247893
Včera:16
Dnes:1