Na základe charitatívneho programu Občianskej voľby Pivovaru Šariš zastrešeného Komunitnou nadáciou Veľký Šariš sme v januári 2013 získali grant podaným projektom s názvom "Alkohol nie je žiadne neviniatko".

Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie svojpomocnej rovesníckej "PEER" skupiny, ktorá v spolupráci s našou n.o. Trojlístok bude vykonávať aktivity zamerané na zodpovednú konzumáciu alkoholických nápojov medzi mladými ľuďmi na stredných školách a v otvorenom prostredí. Hlavným cieľom skupiny je aktívne šírenie (hlavne medzi rovesníkmi) plnohodnotného života bez zneužívania alkoholu.
Skupina počas trvania projektu prešla dvoma etapami vzdelávania v oblasti drogovej problematiky. Pre lepší pohľad do problematiky navštívila zariadenia zamerané na liečbu a doliečovanie závislých klientov, aktívne sa podieľala na príprave a bola aj účastná na dvoch konferenciách organizovaných našou n.o.

Aj po ukončení doby trvania projektu je skupina naďalej aktívna. Členovia skupiny sa stretávajú 2x do mesiaca v priestoroch n.o. Trojlístok, kde spoločne pripravujú novú aktivitu - interaktívny program s protidrogovou problematikou, ktorým sa chcú prezentovať aj na základných školách a týmto osloviť aj vekovo nižšiu skupinu mládeže.

Autorka: Amália Kostelníková, Trojlístok, n.o.
zverejnila: -rk-