Gamblerstvo môže zasiahnuť každého bez ohľadu na vek, pohlavie či spoločenské postavenie. Rozďeľujeme ho na stávkovanie a hazardné hry (automaty, poker, atď...).

10 kritérií patologického hráča – pri splnení 5 hovoríme o gamblingu:

  • 1. Zaujatosť hraním (predstavy, snívanie o rôznych situáciách pri hraní, rozmýšľanie o možnostiach získania peňazí atď. ).
  • 2. Potreba zvyšovať stávky na dosiahnutie pocitu príjemného napätia a vzrušenia.
  • 3. Opakované neúspešné pokusy kontrolovať alebo zastaviť hranie.
  • 4. Prítomnosť nepokoja a podráždenosti pri prerušení alebo zastavení hrania.
  • 5. Hranie ako spôsob odpútania sa, odreagovania od problémov, alebo spôsob odstránenia či zmierenia mrzutej nálady.
  • 6. Opakovaný návrat do herne na druhý deň po prehre s cieľom vyhrať peniaze späť a vyrovnať straty.
  • 7. Klamstvá rodine, terapeutom alebo iným osobám zapojeným do problému s hraním.
  • 8. Nelegálne aktivity v súvislosti so získaním peňazí na hranie.
  • 9. Strata zodpovedajúcich sociálnych, pracovných a rodinných kontaktov, práce alebo kariéry v dôsledku hrania.
  • 10. Prenášanie zodpovednosti za vyrovnanie dlžôb vzniknutých v dôsledku hrania na iných ľudí.

Gamblerstvo je veľmi vážna diagnóza. Netreba ho podceňovať a vždy je lepšie radšej skôr ako potom, keď už môže byť neskoro tento problém riešiť.

(Zdroje:http://www.soslc.sk/html/wp-content/uploads/2014/01/Gamblerstvo.pdf http://nehraj.sk/som-hrac2.html )
zverejnila: -rk-