Drogovou závislosťou rozumieme užívanie látok prírodného alebo syntetického pôvodu, ktoré spája vysoké riziko vzniku závislosti. Drogová závislosť je považovaná za chorobu, radíme ju medzi chronické ochorenia centrálnej nervovej sústavy. Je teda možné ju diagnostikovať, liečiť .

Príčiny drogovej závislosti môžme nachádzať v zlom sociálnom prostredí, ovplyvnenie partiou alebo ako útek pred reálnymi problémami do „iného sveta“.

Psychická závislosť od drog sa prejavuje:

  • nepotlačiteľnou túžbou po droge,
  • správaním, ktoré je zamerané výhradne na získanie drogy,
  • nezáujmom o všetko, čo s drogou nesúvisí.

Fyzická závislosť sa prejavuje:

  • abstinenčným príznakom – telo protestuje, pokiaľ nedostane to, na čo si zvyklo,
  • nutnosťou neustále zvyšovať dávky drogy, aby bol dosiahnutý rovnaký účinok.

Nemôžeme skrátka očakávať, že prečítaním mnohých kníh o drogovej závislostí dostaneme recept na to, ako sa tomuto problému vyhnúť. Musíme začat prevenciou na úrovniach informovanosti až po najťažsie prípady.

  • Primárna prevencia – všetky aktivity smerujúce k tomu, aby drogový problém vôbec nevznikol. Základným motorom je rodina. Vypestovať v dieťati zdravé seba vedomie, hovoriť s ním o drogách, naučiť ho mať veci pod kontrolou.
  • Sekundárna prevencia – ak sa objavy pravidelné branie drog, objavujú sa prvé, sledované príznaky. Treba včas vyhľadať problém a vyriešiť ho.
  • Terciárna prevencia – znižovanie negatívnych dôsledkov. Je to prístup na ktorí u nás nie sme ešte príliš zvyknutý. Naša spoločnosť dáva jedinú možnosť – zbaviť sa drog, abstinovať. Pokiaľ jedinec túto voľbu odmieta, spoločnosť stratila záujem. Existujú ale ľudia, ktorí svoje branie drog nevidia ako problém a nechcú sa liečiť. Tu ide skôr o starostlivosť, ako o liečbu.

Zostávajú nám iba dva možné prístupy.Tváriť sa, ako by taký ľudia neexistovali a správať sa k ním ako k primárne kriminálnym živlom, alebo Vziať na vedomie, že existujú ľudia, pre ktorých sa branie drog stalo súčasťou života, ktorý nie sú schopný a ochotný sa vzdať. Tým je potom možné ponúknuť substitúciu. Človek má možnosť dostať drogu legálne, pravidelne a v čistej podobe. Droga je podávaná tak, aby sa nemusela vpichovať do žili, čím odpadá riziko prenosu infekcie. Prísun drogy je zaručený a to dáva predovšetkým čas. Človek nemusí cely deň tráviť tým, aby si drogu obstaral, a má čas uvedomiť si, ako vyzerá a kde žije. Dostáva priestor na to, aby začal znovu normálne fungovať. To všetko chce samozrejme čas.

(Zdroje: http://www.substitucna-liecba.sk/ a http://nechodimnaprednasky.sk/nahlad-prednasky/799/drogova-zavislost-v-systeme-socialnej-starostlivosti)
zverejnila: -rk-