Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov má pre občanov s obmedzenou mobilitou zabezpečený bezbariérový vstup nasledovne:

Pracovisko ÚPSVaR Prešov na ul. Slovenskej 87 v Prešove je pre bezbariérový vstup vybavené nájazdovou rampou z dvorovej časti. Pre použitie tohto prístupu je zverejnená informácia na vstupných dverách úradu. V prípade záujmu o poskytnutie súčinnosti zamestnancom front offisu postačí stlačenie zvončeka. Na rampu sa vchádza cez podchod zo Slovenskej ulice, kde je umiestnený zvonček pre otvorenie brány. Pre klientov s parkovacím preukazom občana s ŤZP sú pred budovou vytvorené dve parkovacie miesta.

Pracovisko ÚPSVaR Prešov na ul. Duklianskej 1 v Prešove je pre bezbariérový vstup vybavené nájazdovou rampou z dvorovej časti. Pre použitie tohto prístupu je zverejnená informácia na vstupných dverách úradu. V prípade záujmu o poskytnutie súčinnosti zamestnancom úradu postačí stlačenie zvončeka. Pre klientov s parkovacím preukazom občana s ŤZP sú vytvorené dve parkovacie miesta.

Pracovisko ÚPSVaR Prešov na Nám. slobody 87 v Sabinove je pre bezbariérový vstup vybavené plošinou z dvorovej časti. Pre použitie tohto prístupu je zverejnená informácia na vstupných dverách úradu. V prípade záujmu o poskytnutie súčinnosti zamestnancom úradu postačí stlačenie zvončeka. Pre klientov s parkovacím preukazom občana s ŤZP je vytvorené jedno parkovacie miesto.

V prípade potreby po vstupe do budovy sú klienti s obmedzenou mobilitou vybavovaní na prízemí budov a to individuálne a prednostne.

Zdroj: http://www.upsvar.sk/po/informacia-pre-obcanov-s-obmedzenou-mobilitou.html?page_id=635752
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247293
Včera:27
Dnes:23