Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Aktuality

europarlament

Viac ako 450 delegátov z európskych organizácií zastupujúcich ľudí so zdravotným postihnutím sa 5. decembra zišli v EP v Bruseli na 3. schôdzi Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím (EPPD). Témou diskusií bola otázka, ako môže Európa zabezpečiť ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím.

Čítať ďalej...

deň zdravotne postihnutých

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím bol založený OSN v roku 1981 v Medzinárodnom roku ľudí so zdravotným postihnutím a od vtedy si ho pripomíname každoročne. Jeho základným cieľom je podporovať lepšie chápanie problému zdravotného postihnutia so zameraním  na práva osôb so zdravotným postihnutím a možnosť integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v oblasti politickej, sociálnej, ekonomickej a kultúrnom živote.

Čítať ďalej...

parkovací preukaz

Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31.12.2008, platí do 31.12.2012, ak neuplynula doba jeho platnosti alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený parkovací preukaz podľa zákona č. 447/2008 Z. z.

Čítať ďalej...

zmráka sa

Pripravovaná Novela Zákona o službách zamestnanosti (predložená 09/2012) výrazným a neprijateľným spôsobom zhorší podmienky zamestnávania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, prevádzkovania chránených dielní a vznik nových chránených pracovných miest.

Čítať ďalej...

Strana 23 z 23

Návštevnosť

Spolu:245527
Včera:57
Dnes:49