Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Životné minimum a nádväzné príspevky

životné minimum

Životné minimum ako ekonomický ukazovateľ ovplyvňuje niektoré dávky a príspevky:
daňový bonus
rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa
minimálne výživné, náhradné výživné,
dávky a príspevky v hmotnej núdzi
predčasný starobný dôchodok
príspevok na absolventskú prax
Zmena sa dotkne náhradných rodičov, či zdravotne postihnutých občanov v podobe príspevku na asistenciu či opatrovanie.

Čítať ďalej...

mince

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vždy k 1. júlu kalendárneho roka Opatrením upravuje výšku tzv. životného minima. Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Čítať ďalej...

prispevky

Zmena finančnej čiastky životného minima mala vplyv na zvýšenie opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorých výška podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vyjadrená v percentách zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Čítať ďalej...

Čo sa všetko sa považuje a čo nepovažuje za príjem, ktorý sa započítava pre účely určenia súm životného minima.

Čítať ďalej...

Životné minimum sa každý rok zvyšuje podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zákona sa sumy životného minima upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe nižšieho koeficientu:

Čítať ďalej...

Ako zmena výšky životného minima ovplyvní daňový bonus, daňovo odpočítateľnú položku, sumu minimálnej penzie, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, výšku náhradného výživného a príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia.

Čítať ďalej...

Pozrite sa, ako sa menila v priebehu rokov 1998 - 2012 výška životného minima.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:247894
Včera:16
Dnes:2