Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Životné minimum sa každý rok zvyšuje podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zákona sa sumy životného minima upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe nižšieho koeficientu:

  • koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo
  • koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností

Tieto údaje poskytuje Ministerstvo prác e, sociálnych vecí a rodiny SR a Štatistický úrad SR.

Zákon o životnom minime sám od seba nepredstavuje nárok na žiadnu dávku. Je to len spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Tento ekonomický ukazovateľ má priamy vplyv aj na výšku daňového bonusu, zdaňovanie príjmu fyzických osôb, na výšku príspevku pre zdravotne postihnutých, dávky a príspevky v hmotnej núdzi a výšku úhrad v zariadeniach sociálnych služieb a ďalších príspevkov.

Dňom 1. júla 2012 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima z 20. Júna 2012. Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa sumy životného minima ustanovili nasledovne.

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa zvyšujú o 2,5 %  takto:

  1. v § 2 písm. a) zákona o životnom minime sa suma 189,83 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu nahrádza sumou 194,58 € (zvýšenie o 4,75 €);
  2. § 2 písm. b) zákona o životnom minime sa suma 132,42 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu nahrádza sumou 135,74 € (zvýšenie o 3,32 €);
  3. v § 2 písm. c) zákona o životnom minime sa suma 86,65 € pre zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa  nahrádza sumou 88,82 € (zvýšenie o 2,17 €).

          Životné minimum je spoločensky uznávaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, ktorá hovorí o tom, koľko EUR mesačne potrebuje človek na to, aby si mohol zabezpečiť základné podmienky na prežitie.  Pri poklese príjmu fyzickej osoby pod určenú hranicu nastáva stav tzv. hmotnej núdze.

Prehľad životného minima v eurách do 30. júna 2012 od 1. Júla 2012:

Spoločne posudzované osobyPríjem do 30.6.2012Príjem od 1.7.2012
dospelý a jedno dieťa 276,48 € 283,40 €
dospelý a dve deti 363,13 € 372,22 €
dvaja dospelí a jedno dieťa 408,90 € 419,14 €
dvaja dospelí a dve deti 495,55 € 507,96 €
dvaja dospelí a tri deti 582,20 € 596,78 €

style: financie.gov.sk financie.gov.sk pp.sk peniaze.pravda.sk

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247293
Včera:27
Dnes:23