Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
venujte 2% percentá

Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2 % z Vašich už zaplatených daní, ktoré môžete venovať na liečbu našich dvoch ťažko postihnutých detí.

Milí priatelia, kolegovia, naši dobrodinci,

aj tento rok sa uchádzame o Vaše 2 %, ktoré ste už zaplatili v priebehu roka na daňový úrad.
Je čas ročných zúčtovaní daní a podávania daňových priznaní, a zároveň aj možnosť darovať 2% z Vašich daní našim deťom.
Mnohí náš príbeh poznáte, sledujete naše menšie, či väčšie pokroky a držíte nám palce :-) Sme Vám za to veľmi vďační.

Aj tento rok bude našou snahou čo najviac pomôcť Zorke a Brankovi, aby mohli pravidelne rehabilitovať, absolvovať rôzne terapie, ktoré ich posúvajú vpred. Keďže obe deti tento rok čakajú aj operácie, o to viac budeme potrebovať pomôcť.

U Zorky (7.r) a Branka (3 r). sa po narodení spustilo degeneratívne ochorenie mozgu, ktorého ako prvý príznak bola strata zraku. Obe naše deti majú praktickú slepotu, rozoznávajú iba svetlo a tmu. Postupne im ochorenie postihlo centrálnu nervovú sústavu čo spôsobilo ďalšie a ďalšie diagnózy – spastickú kvadruparézu – skrátenie svalstva na rukách aj nohách, sú neustále odkázané na plienky, nosenie, polohovanie, na mixovanú stravu...jednoducho na pomoc inej osoby v každom životnom úkone. Branka už 9 x operovali a pri dvoch operáciách prestal dýchať, čo mu poškodilo aj mozog.

Pre nás rodičov to nie je ľahké psychicky, fyzicky ale hlavne finančne. Snažíme sa absolvovať rôzne liečenia, terapie, cvičenia aby sa ich stav zlepšil, a nemali veľké bolesti.
Deti denne navštevujú Centrum Svetielko v Prešove, kde pravidelne rehabilitujú, a zároveň tam majú možnosť vzdelávať sa v rámci ich možností.

Ak by ste mali možnosť a ochotu pomôcť nám, môžete to urobiť aj takto:
1. Poukázaním 2 % z daní pre združenie – údaje pre venovanie 2 % daní
Názov: Viera – Láska – Nádej, o.z.
Sídlo: Pri hati 18, 080 05 Prešov
Právna forma – občianske združenie
IČO: 42090393

AKO NA TO:
- Ak ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2013
Vypíšete Vyhlásenie o poukázaní 2% daní, a obidva tlačivá je potrebné odniesť na DÚ podľa
Vášho bydliska – ak nemáte čas, ja to rada odnesiem za Vás. Zároveň si urobím sama kópiu aby som vedela akú sumu v organizácii majú našim deťom vyčleniť na terapie.
- Ak ste SZČO alebo Právnicka osoba /s.r.o., a.s./ vpíšete údaje organizácie priamo do Vášho daňového priznania.

V prípade že si nebudete vedieť poradiť, môžete ma kontaktovať. V prílohe je tlačivo vyhlásenia, ktoré je potrebné vypísať a zaniesť na DU - ak nemáte na takéto veci čas, kontaktujte ma, vybavím za Vás :-)

Takto získané finančné prostriedky budeme môcť použiť na úhradu terapií, špeciálnych pomôcok, rehabilitačných cvičení, ale aj podporné terapie - logopédiu, masáže, zrakovú stimuláciu a ďalšie

Vopred ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť našich deťom v neľahkom a nerovnom boji.

Editovateľné vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pdf

Autor: Mária Šárossyová, 0948 509 723
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247293
Včera:27
Dnes:23