Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Chcete vedieť „až“ o koľko eur si v decembri prilepšíte? Vianočný príspevok sa bude aj v tomto roku vypočítavať pre každého dôchodcu zvlášť.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne ho tento rok dostane asi 1 130 000 ľudí, rezort práce počíta na vianočné príspevky so sumou 60 miliónov eur. Nárok na vianočný príspevok však majú len dôchodcovia, ktorých dôchodok nepresiahne 471,60 €.

V posledných rokoch sa vianočné príspevky vyplácali podľa tabuliek. No minulého roku prišiel rezort práce s novinkou – vianočný príspevok sa ráta podľa jednoduchého vzorca pre každého poberateľa dôchodku osobitne.

Maximálny príspevok je 66,39 € - ak je penzia dôchodcu na úrovni sumy životného minima, teda na úrovni 194,58 €, čo predstavuje 14,07 % v pomere k 60 % priemernej mesačnej mzdy. Minimálny príspevok by mal byť vyplatený v sume 38,68 € - ak je penzia v sume 471,60 €, čo
predstavuje 8,2 % v pomere k 60 % priemernej mesačnej mzdy. Suma vianočného príspevku za rok 2012 sa teda pohybuje v rozpätí od 66,39 € - do 38,68 €.

Vzorec na výpočet je:

66,39 – 0,10 x (výška dôchodku – 194,58 €) = výška vianočného príspevku

Postup :

  1. Od výšky svojho dôchodku odpočítajte sumu 194,58 €.
  2. Výsledok vynásobte číslom 0,1.
  3. Od sumy 66,39 odpočítajte číslo, ktoré vám vyšlo v bode 2. Takto dostanete výšku vášho vianočného príspevku.

Suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Stručne o podmienkach vyplácania vianočných príspevkov

  • Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok automaticky bez toho, aby dôchodca musel oň žiadať a to v decembrovom termíne výplaty dôchodku, alebo ho pripíše na účet v banke v rovnaký deň ako dôchodok za december.
  • Hranica nároku na príspevok je vo výške 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve vykázanej Štatistickým úradom. Limit pre tohtoročné vianočné príspevky je teda 471,60 €, čo je suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.
  • Príspevok môže dostať poberateľ starobného, predčasného, invalidného, vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku. Súbeh penzií nie je problém, dôležitý je ich súčet. Vianočný príspevok dostane ten, ktorého suma dôchodku, prípadne úhrnná suma vyplácaných dôchodkov (napr. starobný a vdovský dôchodok) nepresiahne za mesiac december 2012 sumu 471,60 €. Vianočný príspevok dostanú aj vojaci aj policajti, ktorí poberajú výsluhové dôchodky.
  • Vyžaduje sa bydlisko na území Slovenska.

Zdroj: www.topky.sk; www.pravda.sk

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247206
Včera:26
Dnes:5