Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Kompenzačné príspevky pre ZŤP

Peňažný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Čítať ďalej...

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na :

 • úpravu rodinného domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,
 • odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP,
 • úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.

Čítať ďalej...

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent .

Čítať ďalej...

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Čítať ďalej...

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri:

 • úkonoch sebaobsluhy,
 • starostlivosti o domácnosť,
 • realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Čítať ďalej...

Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť:

 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky ,
 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky ,
 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky .

Čítať ďalej...

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Čítať ďalej...

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP.

Čítať ďalej...

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.

Čítať ďalej...

Peňažný príspevok slúži na :

 • opravu pomôcky,
 • opravu úpravy pomôcky,
 • opravu úpravy osobného motorového vozidla,
 • opravu zdvíhacieho zariadenia.

Čítať ďalej...

Ďalšie články...

 1. Parkovací preukaz

Strana 1 z 2

Návštevnosť

Spolu:247088
Včera:21
Dnes:15