Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Peňažný príspevok slúži na :

  • opravu pomôcky,
  • opravu úpravy pomôcky,
  • opravu úpravy osobného motorového vozidla,
  • opravu zdvíhacieho zariadenia.

Oprava pomôcky je:

  • vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,
  • vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP, chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade , ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina).
Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.

Potrebné tlačivá:

(Zdroj:http://www.svetmobility.sk/prispevky-tzp)
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:241670
Včera:29
Dnes:31