Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
stravovanie_donaska

Chceli by sme informovať širokú verejnosť o zmene týkajúcej sa donášky stravy do domácností. MsÚ Prešov v rámci verejného obstarávania v roku 2012 vypísal obstarávanie pod názvom: Zabezpečenie rozvozu Stravy a stravovanie občanov.

Hlavným predmetom tejto zákazky bolo zabezpečenie rozvozu stravy a stravovanie prostredníctvom jedálne pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky pre uspokojenie základných životných potrieb, majú ťažké životné postihnutie, alebo dovŕšili dôchodkový vek.
V rámci súťaže o poskytovanie sociálnej služby v jedálni vyhrala firma VAPSTRA s r. o., ktorá bude oficiálnym dodávateľom stravy pre seniorov - zabezpečí rozvoz a poskytovanie obedov.
Záujemca, ktorý má záujem o stravovanie prostredníctvom jedálne, môže písomnou žiadosťou požiadať mesto o poskytovanie tejto služby. Proces vybavovania trvá 30 dní a je bezplatný.
K vybaveniu potrebujete:
• vyplniť žiadosť o poskytovanie stravovania a opakovanej dávky sociálnej pomoci,
• doklad o výške príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb,
• doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním za ostatné 3 mesiace,
• doklad o úhrade domového odpadu a dane z nehnuteľnosti (resp. alikvotnú časť).

Všetky potrebné informácie a zoznam ďalších dodávateľov, s ktorými má mesto Prešov uzatvorenú dohodu o poskytovaní služby nájdete: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=8400

Zároveň chceme oznámiť všetkým seniorom, ktorí majú záujem o stravovanie v jedálni DC Sabinovská č. 34, Prešov, že od januára 2013 je jedáleň v prevádzke v čase od 10.00 - 13.00 hod. v pracovných dňoch. ĎAKUJEM.

 

Informácie poskytol referát starostlivosti o seniorov a opatrovateľskej služby
spracovala -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:241924
Včera:38
Dnes:6