Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Zdravotne postihnutí občania

OZ Barlička pre svojich klientov zorganizovala netradičnú noc, aby potešili aj svojich seniorov. Prišli nám na pomoc Mikuláš, čert, anjeli a aj niekoľko ďalších pomocníkov. A o prekvapenia nebola núdza.a okrem Mikuláša nás prišli pozrieť aj žiaci z Tuhrinnej a študenti z Pedagogickej a sociálnej akadémie z Prešova.

Čítať ďalej...

Občianske združenie ZOM Prešov prostredníctvom svojho športového klubu Vás pozýva na otvorený „Vianočný turnaj v BOCCII 2015“, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2015 so začiatkom 10:00 hodine v kinosále Domova Sociálnych Služieb na ulici Volgogradská 5 v Prešove (na Sídlisku III.)

Čítať ďalej...

Dnes, v 3. decembrový deň, si pripomíname jeden z tých význačnejších – Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím.

Čítať ďalej...

Dňa 26.novembra 2015 v prietoroch Svetlomodrý svet sme zažili krásny podvečer v úžasnými rodičmi autistických detí a ich priateľmi a podporovateĺmi.

Čítať ďalej...

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pozýva knihovníkov verejných knižníc Prešovského kraja a ZŤP používateľov zvukových kníh na inštruktážny seminár
DIGITÁLNA KNIŽNICA A ZVUKOVÁ KNIHA, ktorý sa uskutoční 2. decembra 2015 od 9.00 hod.

Čítať ďalej...

Hlavným cieľom tohto študijného zasadnutia je bojovať proti nezamestnanosti mladých nepočujúcich ľudí v Európe, zvyšovanie podvedomia, rozvoj zručnosti a presadenie lepšieho prechodu zo školy do práce.

Čítať ďalej...

Mladí školia mladých! Projekt „Vodičák na vozíček“ poskytuje študentom tréning obsluhy vozíka, lektormi su naši mladí.

Čítať ďalej...

Chodci prechádzajúci z Októbrovej na Kollárovu ulicu to majú ľahšie. Dnes tam bola skolaudovaná bezbariérová úprava napojenia na priechod pre chodcov.

Čítať ďalej...

Zákon o sociálnych službách (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá a podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú odkázaní na pomoc.

Obce a samosprávne kraje sú zodpovedné za to, aby ich obyvatelia dostali sociálne služby, ktoré potrebujú. Štát síce neposkytuje sociálne služby, ale finančne prispieva na niektoré sociálne služby priamo poskytovateľovi takejto služby. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú rôzne sociálne dávky a poskytujú služby pre nezamestnaných občanov. Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky, nemocenské dávky, dávky pre nezamestnaných. Sociálne služby nefinancuje.

Čítať ďalej...

Atmosféra plná kultúry a kultúrnosti, prajnosti a pozitívnych emócií zaplnila priestory prešovského hotela Dukla v sobotu podvečer 7. novembra 2015. Občianske združenie ZOM Prešov tu zorganizovalo druhý ročník „Benefičného festivalu KOLIESKO“, ktorý bol tentoraz spojený aj s XX. Celoslovenským plesom mládeže s telesným postihnutím.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:247093
Včera:21
Dnes:20