Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Hľadať

Celkom: 46 nájdených výsledkov.

Hľadať:
Prehľadávať len:

Strana 1 z 3

1. Päť tipov "pre starších" ľudí hľadajúcich si zamestnanie
(Kategória)
Uverejnené
2. Národné stretnutie mládeže P18
(Novinky)
... možnosti je možné získať stravu a ubytovanie, pri druhej to už možné nie je. Upozorňujeme, že organizačných dôvodov sa môžu mladí prihlásiť online iba do 1. júla 2018. Ak vieme, koľko ľudí sa prihlási, ...
Uverejnené 23. január 2018
3. Ponuky Dobrovoľníctva v OZ Barlička
(Novinky)
... uvidí ako takáto bezbariérová kaviareň funguje a môže tam počas akcií stretnúť rôznych zaujímavých ľudí. 5. V úseku Seniori – Naši seniori sa počas činností väčšinou zdržiavajú v spoločenských miestnostiach. ...
Uverejnené 09. január 2018
4. Pozor, fotosúťaž! Manželstvo ako umenie
(Novinky)
... a pod.), novinkou je napr. spomínaná fotosúťaž či verejné korčuľovanie. Cieľom je propagovať, podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka, pomôcť a povzbudiť ľudí v jeho budovaní. Program ...
Uverejnené 05. január 2018
5. Betlehemské svetlo do prešovských domovov
(Novinky)
... „Je to až priam neskutočné, že sa plamienok dostane k miliónom ľudí, že dokáže v človeku vznietiť prejav ľudskej lásky a spolupatričnosti aj s ľuďmi, s ktorými sa v živote nestretol. Svetlo pokoja a mieru ...
Uverejnené 17. december 2017
6. Vyhodnotenie aktivity „ZELENÁ PRE PREŠOV“
(Novinky)
... plochy pozemkov v okolí bytových domov a pod. chceme prostredníctvom týchto komunitných aktivít aktivizovať ľudí v meste. Ďalším výrazným partnerom, ktorý nám pomáhal zrealizovať nami vybraté projekty ...
Uverejnené 14. december 2017
7. Wave Klub decembrový program
(Novinky)
... teórii. poukazuje na spôsob interpretácie faktov a reality časti určitej skupiny ľudí. komédia nezosmiešňuje generáciu, ale má poukázať na absurdity, ktoré niekedy vznikajú pri výklade pojmov a dojmov ...
Uverejnené 08. december 2017
8. Dielňa pre život pomáha mladým ľuďom k samostatnosti
(Novinky)
... predmety. Zamestnáva mladých ľudí po odchode z detských domovov, aby si osvojili pracovné aj životné zručnosti potrebné pre zaradenie sa do spoločnosti a na otvorený trh práce. „Slogan jednoznačne ...
Uverejnené 05. december 2017
9. Spoločný čas, ktorý mení
(Novinky)
Nezisková organizácia Relevant oslovila ľudí, ktorí sa venujú starostlivosti o starších, chorých či inak znevýhodnených, aby sa podelili o svoje skúsenosti a motiváciu venovať svoj voľný čas tým, ktorí ...
Uverejnené 05. december 2017
10. SENIORI – „AKO DRŽAŤ KROK S DOBOU“
(Novinky)
... porozumení. Vzdelávanie starších ľudí je prostriedkom vďaka ktorému môžu seniori oddialiť starnutie. Napriek tomu, že edukácia v staršom veku je zložitejšia ako v mladšom, je aj v tomto veku prínosom. ...
Uverejnené 05. december 2017
11. Ekotopfilm - Envirofilm v Prešove
(Novinky)
... Ekotopfilm - Envirofilm a dodáva „Našim cieľom je prostredníctvom dokumentárnych filmov a sprievodných aktivít - diskusií na aktuálnu problematiku, inšpirovať a vzdelávať verejnosť a mladých ľudí v témach ...
Uverejnené 14. november 2017
12. Konferencia Cesty k inklúzii
(Novinky)
... oblastiach života detí a mladých ľudí s odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií.  Ambasadorkami konferencie sú pani Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu a pani Zuzana Stavrovská, ...
Uverejnené 13. november 2017
13. Pozvánka na konferenciu
(Novinky)
Hlavný organizátor Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach Vás pozýva na konferenciu OSOBNÁ ASISTENCIA overený spôsob začlenenia ľudí s ťažkým telesným postihnutím 27. NOVEMBER ...
Uverejnené 10. november 2017
14. Projekt "Povolania": Učiteľ
(Novinky)
... možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, štúdiu, či v dnešnej dobe tak potrebnej praxe. Povolania tiež ponúkajú možnosť networkingu a spoznania nových zaujímavých ľudí. Profesia, ktorú sme sa Vám rozhodli ...
Uverejnené 09. november 2017
15. Máte problém so splácaním záväzkov? V Prešove poskytnú bezplatnú pomoc
(Novinky)
... "Na kontaktných miestach budú pripravení odborníci, ktorí zhodnotia finančnú situáciu zadlžených ľudí s ohľadom na ich príjmy a záväzky, ktoré musia splácať. Výsledkom je konkrétny plán, ako krok za krokom ...
Uverejnené 09. november 2017
16. Deň vedy, techniky a umenia
(Novinky)
... v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať ...
Uverejnené 30. október 2017
17. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v ZpS Harmónia
(Aktuality)
... ľudí, a tým ktorí prišli pozdraviť našich seniorov a poďakovať sa im za ich celoživotnú obetavú prácu v prospech našej spoločnosti. Pripomenuli sme si, že na prejav úcty nestačí len 1. október - Svetový ...
Uverejnené 17. október 2017
18. Október – mesiac úcty k starším....
(Aktuality)
... svojho života. Medzi jedných z tých „Kto?“ pomáha prežívať krajšiu jeseň života - je aj skupinka mladých ľudí z „Červených nosov“, ktorí nás pravidelne navštevujú a prinášajú naším seniorom radosť, dobrú ...
Uverejnené 17. október 2017
19. FESTIVAL KOMUNITNEJ HUDBY
(Novinky)
...  Predstavia sa profesionálne telesá, ale aj amatérske zoskupenia detí, seniorov, ľudí s ťažkým zdravotným postipnutím i z marginalizovaných skupín. Dnes o tom informovali, za organizátorov, Beáta Balogová ...
Uverejnené 14. september 2017
20. Ďakujeme za pozvanie
(Aktuality)
... vystúpili priamo prijímatelia zariadenia a deti rôznej vekovej kategórie. Takéto dni máme radi, lebo sme ho strávili s úsmevom na tvári, v dobrej atmosfére a v kruhu nových ľudí, s ktorými sme nadviazali ...
Uverejnené 08. september 2017

Návštevnosť

Spolu:207591
Včera:104
Dnes:51