ADOS/DOS

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

PR Slovakia, spol. s r.o.
Gréckokatolícka charita Prešov
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
Harris Slovakia a.s.
Kvalita života, FMK, n.o.
SOFYC Clinic, s.r.o.
MINTAKA, s.r.o.
INTERNÁ MEDICÍNA s.r.o.
KONTAKT Prešov, s.r.o.


Domy ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)

v súčasnosti nie je v prevádzke žiadny DOS