O nás

sociálnypresov.sk je informačno-poradenský portál, ktorý združuje novinky a informácie určené základným sociálnym skupinám: seniorom, zdravotne postihnutým, rodinám a sociálne vylúčeným občanom.

Web vznikol v roku 2012 z dobrovoľnej iniciatívy niekoľkých ľudí a v aktívnej spolupráci s mestom Prešov; hlavne Sekciou služieb občanom. O dva roky neskôr v roku 2014 sme založili aj občianske združenie SOCIÁLNY PREŠOV, o.z.. V roku 2020 prešiel portál vďaka spolupráci s DIANOVUM, o.z. na projekte "SeniorSiTy" úplným redizajnom a rozšíril svoje zameranie aj na profesionálov pôsobiacich v sociálnej oblasti v meste.

Pôvodný portál je dostupný na:

Od úplného začiatku bolo našim zámerom vytvoriť spojivko medzi ľuďmi – mladšími a staršími, chorými a zdravými. Chceme Vám poskytnúť pomyselný most, po ktorom by ste mohli jednoducho a ľahko prejsť a zorientovať sa v spleti rôznych pravidiel, zákonov, paragrafov, smerníc, informácií a aktualít o súčasnom dianí v sociálnej politike v meste. Ponúkame Vám aj výber zaujímavých noviniek - akcií, článkov, projektov dotýkajúcich sa sociálnej oblasti a života v Prešove.

Informácie sa snažíme priebežne aktualizovať a dopĺňať. Stránka je otvorená spätnej väzbe medzi Vami - jej návštevníkmi a nami - dobrovoľníckym tímom.

Stránkou taktiež ponúkame otvorený komunikačný priestor pre všetkých, ktorí chcú dať o sebe, o svojich aktivitách či nápadoch vedieť. Vytvárame priestor na prezentáciu všetkým organizáciám v meste Prešov, ktoré poskytujú sociálne služby a inú pomoc pre tých, ktorí to potrebujú.

Sme otvorení akejkoľvek spolupráci, ktorá na konci dňa povedie k zlepšeniu podmienok života uvedených sociálnych skupín v našom meste a na Slovensku.


Tím Sociálny Prešov
(Inge Doležalová a Renáta Kuková)Naši partneri