Jedálne lístky - stravovanie seniorov

MsÚ, odbor služieb pre občanov, referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečuje podpornú sociálnu službu v jedálni fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v meste Prešov, sú poberateľmi dôchodku a majú záujem o túto službu.

Záujemca, ktorý má záujem o stravovanie prostredníctvom jedálne, môže písomnou žiadosťou požiadať MsÚ Prešov o stravovanie v týchto zmluvných zariadeniach:


Strava (obed) sa v uvedených zriadeniach poskytuje v pracovných dňoch:

jedáleň DS Námestie Kráľovnej pokoja
jedáleň DS Sabinovská
jedáleň DS Slanská Nižná Šebastová
jedáleň DS NS Opál

*Pozn.: stravu v jedálňach DS zabezpečuje ZpS Harmónia Cemjata


Strava (obed) sa v uvedených zariadeniach poskytuje nepretržite:

jedáleň Zariadenie pre seniorov Náruč Veselá
jedáleň Zariadenie pre seniorov Harmónia Cemjata
jedáleň CSS Vita vitalis Volgogradská 5Ďalšie jedálne v Prešove:

Územný spolok SČK, Jarková 45
TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13


**
Pozn.: Zariadenia zvýraznené modrou farbou poskytli jedálne lístky.