Korona bez paniky a projekt Dátového mesta

Pandémia koronavírusu a prijaté opatrenia Vlády SR predstavujú novú situáciu pre občanov a dotkli sa aj ich každodenného života v našom meste. Občianske združenie Futuristiq, o.z. prišlo s jedinečnou možnosťou mapovania pocitov občanov počas tejto výnimočnej situácie prostredníctvom tzv. pocitových máp. Viac informácii sa dozviete na https://corona.bezpaniky.eu/.

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné – výkonné – vnímavé). Jeho cieľom je napomôcť mestám a obciam v Prešovskom kraji meniť sa na dátami riadenú samosprávu, a to vďaka dvom posunom vo fungovaní samosprávy:

  • Dáta by mali byť spravované ako vzácny zdroj: Projekt ponúka metodiku manažmentu dát a ich celého životného cyklu, vrátane riadenia kvality dát.

  • Analyticky spracované dáta by mali byť zavedené do kľúčových plánovacích procesov: V projekte tím Futuristiq pripravil stratégiu dátového mesta a akčný plán, ako môže mesto zásadne zlepšiť svoje strategické, územné a operatívne plánovanie. Vytvoril tiež analytické nástroje, schopné spracovať rôznorodé priestorové dáta, ktoré môžu mestá, obce a kraje používať vo svojich rozhodovacích procesoch. Jedným z nich je aj participatívny nástroj – Pocitové mapy na platforme aipowered.city, z ktorej vznikla aj pocitová mapa pre súčasnú "korona krízu".

Ďalšie informácie o projekte sa dozviete na webovej stránke Futuristiq, o.z.: http://futuristiq.org/.

Zdroj ilustračného obrázku: Futuristiq, o.z.

Súvisiace články