Zdroj: preragsk.weebly.com/

Zapojte sa do PPP - Prešovskej participatívnej platformy

Projekt Prešovská Participatívna Platforma - PPP, realizovaný občianským združením PRERAG, o.z. sa usiluje o zapájanie občanov a poslancov Prešova pri informovaní, rozhodovaní a kontrole opatrení spojených s financovaním a prijímaním rozhodnutí o rozvoji mesta. Snaží sa tak o odstránenie bermudského trojuholníka v komunikácii medzi občanmi , poslancami a mestskými úradníkmi.

Jednotlivé podaktivity realizované v rámci projektu:

  • Komunitný prieskum - úvodný prieskum potrieb a očakávaní občanov formou focus group a záverečný prieskum – overenie efektivity projektových aktivít.

  • Občianske vzdelávanie a tréningy - vzdelávanie a tréning vybraných záujemcov o vytvorenie funkčného partnerstva v právnej oblasti, marketingu mesta a MVO, príprava informačných kampaní, komunikácie s verejnosťou, alternatívnej kultúry (výstavy, dni otvorených dverí, street art, performace ), Public Realtions, sociálnej problematiky a pod.

  • Verejné diskusné fóra - vytvorenie podporných skupín občianskych poradcov, zastupujúcich verejnosť, ich participatívna účasť na zasadnutiach MZ v Prešove a následná informovanosť verejnosti.

  • Skutok sa deje - príprava a realizácie verejných diskusných fór, tematicky zameraných na vytváranie verejnej politiky , dodržiavania právnych noriem, problémy v meste a ich riešenia, tvorbu a kontrolu rozpočtu, korupcii a klientelizme a ich odhaľovaní informovanosť občanov, a kontrola politiky na miestnej úrovni spojená s podpornými kultúrnymi podujatiami ( koncert, výstava, športové podujatie, súťaže a kvízy a i.).

  • Vytvorenie Klubu aktívnych občanov - vytvorenie inštitucionálneho a občianskeho partnerstva, Klubu aktívnych občanov mesta.

Viac informácii o projekte TU: preragsk.weebly.com/.
Zdroj ilustračného obrázku: preragsk.weebly.com/

Súvisiace články