Centrá kultúry

PKO – Čierny orol
Kultúrne stredisko Družba
Kultúrne stredisko Centrum
Kultúrne stredisko Exnárova
Kultúrny dom Solivar
DJZ, Útvar osvetovej činnosti (ŠOS)
Wave centrum nezávislej kultúry
Dom kultúry