Ďalšie sociálne služby pre ZŤP

Tlmočnícka služba

Krajské centrum ANEPS Prešov


Sprostredkovanie osobnej asistencie

Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum, OZ
ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých