Denné centrá pre seniorov

Mesto Prešov - Sabinovská
Mesto Prešov - Zemplínska
Mesto Prešov - Slánska
Mesto Prešov - Námestie Kráľovnej pokoja
Mesto Prešov - Jirásková


Členom denných centier sa môže stať občan, ktorý má trvalý pobyt v meste Prešov a má zaplatený členský poplatok.

Činnosť v denných centrách je rôznorodá a je prispôsobená veku, zdravotnému stavu a záujmom členov. Je zameraná na tieto oblasti:

  • Sociálno-zdravotnú

(prednášky, vychádzky do prírody, rekondičné pobyty, návštevy termálnych kúpalísk, zabezpečovanie stravovania...)

  • Kultúrno-spoločenskú

(krúžková činnosť, výstavky, návšteva divadiel, zájazdy zamerané na spoznávanie kult. pamiatok Slovenska, vystúpenia spev. skupín, družobné kontakty...)

  • Vzdelávaciu

(účasť na celoživotnom vzdelávaní , charitatívna - návšteva chorých, starých a osamelých seniorov...)

Členovia denných centier si prispievajú na činnosť z členských príspevkov a vlastných finančných prostriedkov. Záujemcovia o členstvo v dennom centre sa môžu informovať na vyššie uvedených telefónnych číslach.